Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Noslēdzies projektu iesniegumu iesniegšanas termiņ[..]

Noslēdzies projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes 3.atlases ietvaros

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Š.g. 28.martā noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” trešās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros. Līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām saņemti 249 projektu iesniegumi par kopējo summu 4 958 264,50 LVL, kas gandrīz 7 reizes pārsniedz atlasē pieejamo finansējumu.

Kopējais pieejamais finansējums trešajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē ir 710 007,63 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums veido 92,07 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus varēja iesniegt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2012.gada 28.jūnijā. Projektu iesniegumu atlases šajā apakšaktivitātē vairāk nav plānots izsludināt.

Informācija sagatavota: 2012.gada 11. aprīlī