Печатать |

Начало > Источники финансирования > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..] > Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērn[..] > Latgale - saliedēta un savdabīga

sif-jauns-kras


Latgale - saliedēta un savdabīga

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latgale — saliedēta un savdabīga” mērķis veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu novadā.

Projektu mērķa grupa ir 23 Preiļu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 7 dienas dzīvos viesģimenēs.

Radošās darbnīcās būs iespēja iepazīties vienam ar otru. Tiks piedāvāti kopīgi pasākumi - ekskursija uz Naujenes pagastu un Olimpiskā diena Riebiņu pašvaldībā. Projekta noslēgumā notiks pasākums Riebiņu vidusskolā visām ģimenēm, kuras piedalījušās apmaiņas programmā ar dziesmām un dejām.

Rezultātā tiks stiprināta sadarbība un dota iespēja jauniešiem labāk iepazīt un izprast dažādas kultūras. Ar projekta aktivitātēm un rezultātiem tiks iepazīstināta vietējā sabiedrība.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Номер проекта: 2012.LV/VG/02/02
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” („Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komiteja”)
Партнер: Riebiņu vidusskola;
Latgales vecticībnieku biedrība
 


Дата печати: 18.06.21