Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


"Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" - Rainis

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Meklēt projektus

LR notiek sarežģīti ekonomiskie un politiskie pārkārtojuma procesi, kuri atstāj dziļu iespaidu uz sabiedrību. Projekta mērķis ir saliedēt dažādu tautību jauniešus un bērnus, aktivizēt interesi par citu tautu un latviešu kultūru, bagātajām tautas tradīcijām, mācīties toleranci. Mērķa grupas ir Variņu pamatskolas audzēkņi, Variņu pagasta jaunieši, kā arī 2.Rēzeknes vidusskolas jaunieši un bērni. Šī skola ir pazīstama ar dziļām tautas tradīcijām, kā, piemēram, regulārie Masļenicas svētki. Ļoti populārs ir jaunrades konkurss ‘’Skolas talanti”, iecienītas futbola sacensības. Vienojošais abām mērķgrupām - dziļās kultūras tradīcijas, sporta tradīcijas, atšķirīgais-tautības. Projekta norises vieta-Smiltenes novads, Variņu pamatskola, kopējie mērķgrupu pasākumi arī Rēzeknes 2. Vidusskolā. Nozīmīgākās aktivitātes- kopējās pēcpusdienas, kuras plānotas gan iedzīvinot tautas mutvārdu daiļradi, gan izdejojot deju soļus, gan izdziedot tautas dziesmas abās valodās. Plānota abu skolu kopēja tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni, keramikas nodarbība meistares M.Āboliņas vadībā, skautu un gaidu nodarbības .Birkenšteinas vadībā. Projektā iekļauti arī jaunrades konkursi-fotokonkurss –Mans novads, kā arī literārās jaunrades konkurss par J.Klīdzēja Cilvēka bērnu .Projekta ietvaros plānotas Variņu pamatskolas ekskursijas uz Rēzekni, Aglonu, Jasmuižu, Latgales muzejiem, savukārt Rēzeknes 2. Vidusskola iepazīsies ar Vidzemes novada vēsturiskajām vietām .Prognozējamais ieguvums- padziļinātas gan krievu valodas zināšanas, gan nostiprinātas latviešu valodas apguves prasmes, uzzināts vairāk par Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tradīcijām, kultūras mijiedarbību. Iegūta savstarpēja saprašanās, izprasta citas tautas mentalitāte, apgūtas tolerances iemaņas. Stiprināta katras tauta nacionālā pašapziņa, piederības sajūta savai valstij.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 6544,41 LVL / 9 311.86 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/SP/34/03
Projekta īstenotājs: Biedrība "Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība "VARIŅI""
Sadarbības partneris: Rēzeknes 2.vidusskola, Variņu pamatskola
 


Drukāšanas datums: 30.11.20