Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, tostarp izmantojot adekvātas disciplinēšanas metodikas ieviešanu. Mērķa grupa: NVO krīzes centri, to darbinieki; tiešā mērķa grupa: projekta iesniedzējs centrs „Dardedze” un tā sadarbības partneri; netiešā mērķa grupa: iedzīvotāji un NVO organizācijas, kas strādā ar bērniem Latvijā. Projekta aktivitātes plānotas visā Latvijā atbilstoši NVO izvietojumam, īstenošanas laiks - 10 mēneši no 01.09.2012. Projekts paredz paaugstināt NVO kapacitāti darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, kā arī izstrādāt disciplinēšanas metodiku krīzes centriem. Aktualitāte: zināšanu un kompetences trūkums speciālistiem darbam ar specifisku mērķa grupu – bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības. Sagaidāmie rezultāti: paaugstināta projektā iesaistīto speciālistu kapacitāte, veiktas izmaiņas politikā, izstrādāti informatīvie materiāli un vienota disciplinēšanas metožu sistēma.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenotas 4 dienu apmācības par tēmu "Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību", noorganizētas diskusiju grupas NVO speciālistiem un valsts institūciju pārstāvjiem, izstrādāti informatīvi materiāli nozares speciālistiem un vecākiem, tai skaitā disciplinēšanas vadlīnijas, nodrošināta publicitāte. Kopumā projektā atbalstītas 7 nevalstiskās organizācijas.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-09-09
Projekta kopējais finansējums: 32 231.09 EUR / 22 652.14 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 555.90 EUR / 1 796.30 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 231.10 EUR / 22 652.15 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 555.91 EUR / 1 796.30 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Sadarbības partneris: Nodibinājums "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"",Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”,Nodibinājums "Centrs Valdardze",Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”,Nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs",Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.
Īstenošanas vieta: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Juridiskā adrese: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Telefons: 26538252
Fakss: 67612614
WWW adrese: http://www.centrsdardedze.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 14.05.21