Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valodas apguve Rēzeknē, Viļānos, Ludzā un[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Rēzeknē, Viļānos, Ludzā un Zilupē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Mūsdienās, kad Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, būtiska uzmanība ir jāpievērš sabiedrības integrācijas procesam un valsts valodas zināšanu apjomam tiem cilvēkiem, kas nolēmuši dzīvot un strādāt šajā valstī.
Latvija ir sasniegusi ievērojamus starptautiski atzītus demokrātiskās attīstības panākumus. Neskatoties uz to, statistikas dati liecina, ka liela Latvijas sabiedrības daļa nav šīs valsts pilsoņi. Latvijas pilsoņu skaita palielināšana ir saistīta gan ar naturalizācijas procesu, gan ar valsts valodas zināšanām, vēstures un kultūras izpratni, turklāt sabiedrības integrēšana nozīmē ne tikai pilsonības un mazākumtautību jautājumu risināšanu, bet arī pilsoniskas un demokrātiskas valsts attīstību, kurā ir iesaistīta visa Latvijas sabiedrība, nevis tikai atsevišķas tās grupas.
Kaut arī latviešu valodas zināšanas Latvijā pakāpeniski uzlabojas, joprojām ir liels to iedzīvotāju skaits, kas latviešu valodu prot vāji – to pierāda ne tikai dažādi veiktie pētījumi, bet arī situācijas dažādās ikdienas situācijās (veikalos, dažādās valsts iestādēs, citās sabiedriskajās vietās).
Projektā tiek plānots iesaistīt 120 Latgales reģiona iedzīvotājus, kuriem nepieciešams uzlabot valsts valodas zināšanas gan darba vajadzībām, gan arī dažādās ikdienas situācijās, īpaši uzmanību pievēršot apkalpojošā sfērā strādājošajiem – cilvēkiem, kuri ikdienā kontaktējas ar lielu skaitu cilvēku, tai skaitā ar valsts valodā runājošiem – pārdevējiem, taksistiem, konduktoriem, klientu apkalpošanas operatoriem.
Potenciālais grupu sadalījums – Rēzeknes pilsētā 4 grupas, Viļānos – 2 grupas, Ludzas pilsētā – 2 grupas, Zilupē – 2 grupas.
Kā vienu no galvenajām problēmām var minēt faktu, ka ļoti daudziem sveštautiešiem (īpaši krievvalodīgajiem iedzīvotājiem) darba vajadzībām ir nepieciešams konkrēts zināšanu līmenis, kā arī šīs zināšanas apstiprinošs dokuments – apliecība par noteikta valsts valodas prasmes līmeņa ieguvi. Tādēļ grupu komplektācija un izglītojamo mācības tiks organizētas pēc šādiem kritērijiem:
pamata jeb A līmenis (0-A1, A1-A2)
vidējais jeb B līmenis, (A2-B1, B1-B2).
Grupas komplektēsim, pamatojoties uz sākumtesta rezultātiem. Tiks izmantots vienots Latviešu valodas aģentūras izstrādātu diagnosticējošais sākumtests.
Protams, svarīgs aspekts grupu komplektācijā būs izglītojamo iespējai apmeklēt mācības – sev vēlamā dienā un laikā (rīta, dienas, vakara grupas).
Lai risinātu izvirzītās problēmas, mācību metodoloģija šī projekta ietvaros tiks balstīta uz tādu zināšanu un valodas prasmju apguvi, kas nepieciešama gan sadzīvei, darba vides situācijām, neatkarīgi no izglītojamo sabiedrības stāvokļa un profesijas. Svarīgākais kritērijs – vēlme papildināt savas valsts valodas zināšanas. Ja interesentu būs vairāk par plānoto projektā iesaistīto skaitu, tad priekšroka tiks dota projekta finansētāja – Sabiedrības integrācijas fonda nodefinētajai prioritārajai grupai – jauniešiem līdz 25 gadiem, pārējos atstājot rezervē.
Plānotie rezultāti projekta ietvaros – vismaz 85 % no iesaistītajiem izglītojamiem pabeidz mācības, kā arī 80 % paaugstina savu valsts valodas zināšanu līmeni par vienu pakāpi.
Mācības tiks realizētas izglītības iestādes Latgales reģiona telpās – Rēzekne, Zemnieku iela 16a, Viļāni, Raiņa iela 14a, Ludza, Kr.Barona iela 4, Zilupe, Skolas iela 1.
Mācības tiks plānotas divas reizes nedēļā 4 akadēmiskās stundas darba dienās, vienas grupas realizācijai būs nepieciešamas aptuveni 12 nedēļas. Paredzēts vienā periodā paralēli mācīt 4-6 grupas. Kopējais projektā plānotais laiks, kad paredzēts mācību process, ir 7 mēneši (~ 30 nedēļas), tas dod iespēju mācību programmu mācīt divos periodos – 2012.gada decembris līdz 2013.gada marta vidus un 2013.gada marta vidus līdz 2013.gada jūnija beigām.

Piešķirtais finansējums: 9173,60 LVL / 13 052.86 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-17/07
Projekta īstenotājs: SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs”
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.