sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi Latgalē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Kopumā projekta mērķis ir dot iespēju veidot vai uzlabot saziņas prasmes latviešu valodā Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā un to tuvumā dzīvojošiem un strādājošiem pieaugušiem cilvēkiem, tādējādi veicinot viņu integrēšanos, iekļaušanos latviskajā publiskās saziņas telpā un radot labvēlīgākus darba atrašanas un karjeras attīstības apstākļus. Projekta ietvaros plānots organizēt latviešu valodas kursus 8 mācību grupām (katrā 12 izglītojamie) 80 mācībstundu programmās (A1, A2, B1 vai B2 pakāpē) un katrā grupā 8 labākajiem nodrošināt iespēju bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. Mācību programmas apguve plānota 4 mēnešos. Tiem, kam mācības veiksies grūtāk, papildus nodarbībām pēdējā mēneša laikā tiks organizētas konsultācijas (10 stundas). Plānots, ka grupas mācīsies Daugavpilī (4 grupas), Krāslavā (2 grupas) un Ludzā (2 grupas). Grupu komplektēšanā tiks ievēroti konkursa nolikumā izvirzītie nosacījumi. Kursu laikā izglītojamie iegūs un attīstīs sarunvalodas praktiskās iemaņas, apgūs rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes. Pēc kursu beigšanas izglītojamie varēs labāk saprast un līdzdarboties latviskajā kultūrvidē, dažādās ikdienas sadzīves un darba situācijās. Kopumā plānots, ka kursos mācīsies 96 izglītojamie, vismaz 76 no tiem paaugstinās latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, 64 kursu beidzēji kārtos valsts valodas prasmes pārbaudījumu.

Piešķirtais finansējums: 6397,82 LVL / 9 103.28 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-13/13
Projekta īstenotājs: SIA "DIJA" Mācību centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 30.04.2013.