Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma”

SIF logo krasains 500px

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. 2013.gadā izvirzītais programmas specifiskais mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstīti ārpusskolas pasākumi, kas vērsti uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 54 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 12 000 latu. Programmas finansējums nedrīkst pārsniegt 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā, piesaistot finansējumu no citiem finanšu avotiem vai ieguldot to natūrā kā brīvprātīgo darbu.

Projektu var iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 11.marts. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

 Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2013.gada 21.februārī plkst. 14:30 Sabiedrības integrācijas fonda telpās. Semināra darba kārtība.

 Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas

 Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 5.martam.

docProgrammas „Ārpusskolas pasākumu programma” konkursa nolikums (informācijai)

doc1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

xls2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

***

Pasākums tiek finansēts no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā.