sif-jauns-kras


EFEKTĪVA VALODU APGUVE 18-30 GADUS VECIEM CILVĒKIEM

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 2087,00 LVL / 2 969.53 EUR
Projekta īstenotājs: Biedrība "Izglītības inovāciju pārneses centrs"