Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Gājputni

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013

Поиск проектов

Oписание

Projekts vērsts uz Latvijā, Gruzijā un Skandināvijā dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu iesaistīšanu kopīgā kultūras un mākslas projektā, ar mērķi saglabāt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti un veicināt pilsonisko līdzdalību valsts sabiedriski politiskajā dzīvē, „Zvārtavas" pilī īstenojot vasaras radošo nometni. Pasākuma mērķa grupa ir 45 Latvijā, Gruzijā un Skandināvijā dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 9-15 gadiem.

Projekts paredz ar kultūras un mākslas starpniecību veicināt latviskās kultūrtelpas izziņu un palielināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu kultūru un tradīcijām, radīt vēlēšanos veidot vai nostiprināt latvisku identitāti un piederību latviskajai kultūrtelpai. Bērni un jaunieši piedalīsies izglītojošā ekspedīcijā Vecpiebalgas novadā, ar mērķi meklēt un atklāt Latvijas kultūrvēsturē atpazīstamākā novada unikalitāti. 45 bērni un jaunieši piedalīsies 5 dienu radošajā nometnē „Zvārtavas" pilī, līdzdarbojoties dažādās radošajās darbnīcās, apgūstot latviešu kultūru un tradīcijas, sekmējot latviešu valodas zināšanas. Radošās nometnes noslēgumā tiks rīkots atklāts ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu koncerts.

Paredzams, ka projekta rezultātā paaugstināsies savstarpējā saikne starp Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem un Latvijas diasporas bērniem un jauniešiem Gruzijā un Skandināvijā, stiprināta Latvijas diasporā dzīvojošo bērnu nacionālā identitāte un piederība latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu kādreiz atgriezties Latvijā.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 11 366,33 LVL / 16 172.83 EUR
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"

Документы

Документы