Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta program[..]

eez-2009  grafiskais elements


Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Re:Baltica darbības programmas mērķis ir īstenot kvalitatīvus pētnieciskās žurnālistikas pētījumus, kas ietekmē politiskos lēmumus, un Latvijas iedzīvotājiem saprotamā veidā piedāvāt kvalitatīvu notiekošo procesu analīzi, tādējādi veicinot viņu līdzdalību sabiedriskos procesos, politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā par viņu dzīves kvalitāti.

Re:Baltica darbības programmu īstenos Latvijā, Baltijas valstu līmeņa pētījumos sadarbojoties ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas.

Darbības programmas nozīmīgākie pasākumi ir:
6 apjomīgi pētījumi par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem Latvijā, 4 no tiem būs daļa no Baltijas valstu pētījumiem;
3 starptautiskas pētnieciskās žurnālistikas konferences;
prakses organizēšana 12 studentiem (brīvprātīgajiem);
2 semināru organizēšana žurnālistiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem.

Darbības programmas īstenošanas rezultātā tiks sasniegti sekojoši rezultāti:
Sagatavots 21 raksts drukātajiem medijiem un interneta portāliem, 12 TV sižeti,
300 žurnālisti piedalīsies konferencēs, veidojot jaunus kontaktus un sadarbības tīklus,
35 cilvēki apgūs inovatīvas žurnālistikas metodes,
vismaz 12 jaunie žurnālisti iesaistīsies kā brīvprātīgie Re:Baltica darbā.

Projekta rezultāti: Mērķi nav sasniegti pilnībā, jo pārskatā ietverta informācija par pētījumiem kas daļēji īstenoti ārpus projekta pārskata perioda (09.07.2013. līdz 15.03.2014.), kā arī tāpēc, ka ir lauzts projekta jumta līgums, tātad tika daļēji apstiprināti projekta rezultāti - 2013. GDP ietvaros plānotais rezultāts. Īstenoti pētījumi ekonomikas, veselības jomās, īstenots seminārs žurnālistiem, īstenota 3 Baltijas valstu žurnālistu konference, pētījumu veikšanā iesaistīti 3 jauni žurnālisti - praktikanti.
Projekta īstenošanas periods: 09.07.2013.-15.03.2014.
Projekta īstenošanas vieta : Latvija
Nav ieviestas visas 11 projektā plānotās aktivitātes, jo saskaņā ar projekta īstenotāja lūgumu projekta līgums tiks lauzts. Tika īstenots tikai 2013.gada darbības plāns, kurš īstenots daļēji, jo daļa rezultātu un aktivitāšu jau uzsāktas īstenot ārpus projekta īstenošanas perioda. Īstenotas šādas aktivitātes: 1.aktivitāte "Pētījums "Baltijas iedzīvotāji kā narkotiku kurjeri" (daļēji), 2.aktivitāte "Pētījums "Baltijas valstu biznesa vides plusi un mīnusi", 3.aktivitāte "Pētījums "Veselības budžeta izlietojums Latvijā", 4.aktivitāte "Studentu prakse", 5.aktivitāte "Seminārs žurnālistiem",
6.aktivitāte "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas konference" (daļēji).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/179
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 27.08.2013.
Projekta statuss: Pārtraukts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Sabiedrība par atklātību "Delna""
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 8
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 50270.52 EUR / 35 330.32 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42749.75 EUR / 30 044.70 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2249.99 EUR / 1 581.30 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5270.77 EUR / 3 704.32 LVL;
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120S, Rīga, LV-1021
Tālr. nr.: +371 29148080
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.rebaltica.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org