Drukāt |

Sākums > Labas gribas memorands

Labas gribas memorands

 

Aicinām pievienoties Labas Gribas Memorandam, to parakstot tiešsaistē!
Parakstīšanās iespēja pieejama zem dokumenta. Lūdzu, skatiet tālāk.
 LABAS GRIBAS MEMORANDS

2008.gada 10.novembrī

Latvijas organizācijām un iedzīvotājiem

Par vienotas un tolerantas sabiedrības veidošanu

Vienotas un tolerantas Latvijas sabiedrības veidošana ir viens no Sabiedrības integrācijas fonda darbības mērķiem jau vairākus gadus. Latvijas sabiedrība kļūst arvien dažādāka; mēs sev līdzās sastopam cilvēkus ar citu ādas krāsu, dzimto valodu, kultūru, reliģisko pārliecību vai citām atšķirīgām pazīmēm. Šī daudzveidība Latviju padara bagātāku, ja spējam līdzāspastāvēt, pieņemt un cienīt dažādo.

Starptautiski un nacionāli pētījumi, kā arī sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Latvijā tomēr pastāv neiecietīga attieksme pret dažādām sabiedrības grupām. Arī konkrēti notikumi atklāj, ka šī negatīvā nostāja ir cēlonis rīcībai, kas bieži aizskar un aizvaino cilvēkus, pārkāpjot viņu cilvēktiesības.

Uzskatām, ka neiecietības problēma ir aktuāla visai Latvijas sabiedrībai, jo var skart ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju, tāpēc, parakstot šo Labas Gribas Memorandu, Sabiedrības integrācijas fonds vēlas paust savu pārliecību un labo gribu tolerantas un vienotas sabiedrības veicināšanā, aicinot arī citas Latvijas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, kā arī privātās organizācijas un ikvienu Latvijas iedzīvotāju

  • būt tolerantiem un ar savu darbu veicināt Latvijas sabiedrības cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, izteiksmes formām un cilvēciskās esības veidiem, tos respektējot, pieņemot un novērtējot,
  • aicināt savas organizācijas biedrus, dalībniekus, darbiniekus un pārējos sabiedrības locekļus patiesi izprast, novērtēt un cienīt atšķirīgus sabiedrības locekļus un to izpausmes formas pēc to piederības rasei, nacionalitātei, kultūrai, seksuālajai orientācijai, reliģijai, organizācijām, pēc to talantiem, pārliecības, interesēm, spējām, dzimuma, vecuma, valodas, etniskās piederības, sociālekonomiskā statusa, ģimenes stāvokļa, veselības un garīgās un fiziskās invaliditātes,
  • pēc labākās sirdsapziņas realizēt savus personīgos un savas organizācijas mērķus un iestāties pret diskrimināciju, nevienlīdzīgu attieksmi un aizspriedumiem pret dažādiem sabiedrības locekļiem,
  • veicināt sabiedrības integrācijas procesu, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības, kā arī veidojot un attīstot tādas sociālās attiecības un kultūru, kas sekmē un saliedē dažādas sabiedrības grupas un to locekļus,
  • būt pilsoniski aktīviem, iesaistīties sabiedrības un valsts dzīvē, kā arī līdzdarboties un piedalīties vienotai Latvijas sabiedrībai svarīgos notikumos un procesos, tādējādi saliedējot visus Latvijas iedzīvotājus, stiprinot demokrātiju un pārvarot iedzīvotāju savstarpēju atsvešinātību un attālināšanos no valsts un pašvaldībām.


Cienīsim dažādo!

 

Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš
 

Labas Gribas Memorands tapis, ņemot vērā jautājuma par iecietību pret citādo aktualitāti, kā arī salīdzinoši zemo iecietības līmeni Latvijā, ko apstiprina arī vairāki nacionāla un starptautiska līmeņa iecietības pētījumi, un vēloties akcentēt ideju par iecietīgākas sabiedrības veidošanu.

Memorandam ir aicinājuma uz labu un pozitīvu darbību raksturs. Tā galvenais mērķis ir iecietīgākas sabiedrības veidošana, kas būs ikvienas organizācijas un privātpersonas, kas memorandu SIF mājas lapā parakstīs, labas gribas apņemšanās. Memorands aicina gan organizācijas, gan privātpersonas, īstenojot savus mērķus un realizējot dažādas aktivitātes, būt tolerantiem, respektēt dažādību, izskaust diskrimināciju un nevienlīdzīgu attieksmi un veicināt integrāciju.

Parakstījušies: 1128 (Apskatīt sarakstu)
Ar savu parakstu apliecinu, ka pievienojos Labas Gribas Memorandam

Vārds *
Uzvārds *
Organizācija
E-pasts *

 


Drukāšanas datums: 16.06.21