Drukāt |

Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Esi aktīvs un iesaisties!

eez-2009  grafiskais elements


Esi aktīvs un iesaisties!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķis veicināt cilvēku ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku sociālo iemaņu un darba pamatprasmju attīstību, iesaistot viņus sociālās rehabilitācijas programmā, veicinot integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū un sociālās nevienlīdzības mazināšanu, paralēli uzsākot Latvijā inovatīva Sajūtu parka izveidi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”. Mērķgrupa – 30 pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušas personas un 70 personas ar redzes traucējumiem un cita veida invaliditāti. Aktivitātes norisināsies Liepājas Neredzīgo biedrībā Liepājā un centrā „Dvēseles veldzes dārzs” Vērgales pagastā. Aktivitātes notiks dažādos sociālās rehabilitācijas moduļos – saskarsme, IT, fiziskās aktivitātes, floristika, klūdziņu pīšana, , mājamatniecības un dārza darbi u.c. Sadarbībā ar partneriem tiks sagatavots Sajūtu parka skiču projekts un sociālās rehabilitācijas centra „Dvēseles veldzes dārzs” teritoriālais zonējums.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku grupu – cilvēku ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, sociālo iemaņu un darba pamatprasmju attīstību, iesaistot viņus sociālās rehabilitācijas programmā, veicinot integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū, labklājību un sociālās nevienlīdzības mazināšanu, kā arī uzsākt Latvijā inovatīva Sajūtu parka izveidi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs” un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidi un ilgtspējas nodrošināšanu sadarbībā ar partneriem no Norvēģijas Neredzīgo asociācijas. Projekts īstenots LNB Liepajā un centrā "Dvēseles veldzes dārzs".
Saskaņā ar plānoto katram no 99 mērķa grupas dalībniekiem (69 personas ar redzes un cita veida invaliditāti, 30 pirmspensijas vecumu (57-62 g.v.) sasniegušas personas, kuras šobrīd ir bez darba, un pensijas vecumu sasniegušas personas) tika nodrošinātas 400 stundas nodarbību, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas pēc izvēles nodarbību moduļos: saskarsmes un radošās pašizteiksmes modulis, modulis „Dzīves skola”, informāciju tehnoloģiju modulis, pielāgoto fizisko aktivitāšu modulis, floristikas un dekoratīvās apstrādes modulis, klūdziņu pīšanas modulis, filcēšanas, ādas apstrādes un zīda apgleznošanas modulis, mājamatniecības darbu veikšanas modulis un modulis „Dārza darbi”.
Noslēgts sadarbības līgums ar Norges Blindeforbund par sadarbību sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” izveidē. Notikusi Norvēģu partneru viesošanās Liepājas Neredzīgo biedrībā. Ticis izveidots teritoriālā zonējums un tehniskais skiču projekts sociālam rehabilitācijas un izziņas centram lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”.
Inovācija: Viens no projekta mērķiem bija uzsākt veidot inovatīvu, sociālai rehabilitācijai alternatīvu, pakalpojumu – sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē „Dvēseles Veldzes dārzs” ar tajā iekļaujošos Sajūtu parku. Latvijā šāds centra prototips nav apskatāms. Tā kā projekta partneris ir izveidojis trīs apmācību centrus cilvēkiem ar redzes invaliditāti, divos no kuriem ir izveidoti Sajūtu parki, tad, lai pārņemtu labās prakses piemēru un nepieļautu nevajadzīgas kļūdas un liekus izdevumus, projekta partneris, sniedzot konsultācijas un ieteikumus, arī klātienē, ilgtermiņā un saskaņā ar kopīgi izstrādāto plānu, atbalstīs šī centra izveidi Latvijā, kā arī piedalīsies Sajūtu parka skiču projektu izstrādē.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/020
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.10.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas Neredzīgo asociācija
Projekta īstenošanas vieta(s): Liepāja
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 16
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 99991.18 EUR / 70 274.20 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 85492.46 EUR / 60 084.44 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4499.60 EUR / 3 162.34 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9999.12 EUR / 7 027.42 LVL;
Juridiskā adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Tālr. nr.: 26544442
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.redzigaismu.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 14.06.21