Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības r[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam paļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis
Attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.
Mērķa grupa
100 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem un 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.
Galvenās aktivitātes
Projekta ietvaros tiks nodrošināta inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība ģimeņu ar bērniem sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, t.sk. brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība, ģimeņu grupu konferences metodes attīstība un kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi ģimenēm krīzes situācijā, t.sk., psihosociālais darbs ar ģimeni, mērķa grupas konsultēšana juridiskos jautājumos, nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, kā arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.
Plānotie rezultāti
Projekta ieviešanas rezultātā tiks piesaistīti un sagatavoti 5 brīvprātīgie mentora pienākumu veikšanai, izstrādāta 1 brīvprātīgā mentora rokasgrāmata darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem, 20 sociālie darbinieki apmācīti ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanā, piesaistīti un sagatavoti 4 ģimeņu asistenti, 100 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem un 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm iesaistījušās projekta aktivitātēs, t.sk. saņēmušas brīvprātīgo mentoru pakalpojumus, ģimeņu asistentu pakalpojumus, ģimeņu grupu konferences pakalpojumus, sociālā darbinieka pakalpojumus, atbalsta grupas pakalpojumus, jurista pakalpojumus un iesaistījušās nometnēs.
Projekta īstenošanas laiks un vieta
Projekts tiks ieviests Rīgas pilsētā, Bauskas pilsētā un novadā un Valmieras pilsētā laikā no 01.10.2013. – 31.03.2015.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.
Projekta īstenošanas vieta bija: Valmiera, Bauska un Bauskas novads.
Projekta mērķa grupa bija sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā 271 bērni un 129 ģimenes ar bērniem.
Galvenie sasniegtie rezultāti projektā:
1) Piesaistīti un sagatavoti 6 brīvprātīgie mentori.
2) 6 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm saņēmuši brīvprātīgo mentoru pakalpojumus.
3) Izstrādāta brīvprātīgā mentora rokasgrāmata darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem.
4) 31 sociālais darbinieks apmācīts ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanā.
5) 6 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes iesaistītas ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanā.
6) 6 sociālie darbinieki ir saņēmuši supervīzijas pakalpojumu ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanas procesā.
7) 129 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem saņēmušas sociālā darbinieka pakalpojumus.
8) 271 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm saņēmuši sociālā darbinieka pakalpojumus.
9) Piesaistīti un sagatavoti 7 ģimeņu asistenti.
10) 16 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes saņēmušas ģimeņu asistentu pakalpojumus.
11) 88 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem saņēmušas psihologa pakalpojumus.
12) 10 sievietes, kas cietušas no vardarbības ģimenē, saņēmušas atbalsta grupas pakalpojumu.
13) 5 vecāki, kuru ģimenēs aug bērni ar invaliditāti, saņēmuši atbalsta grupas pakalpojumu.
14) 81 sociālās atstumtības riskam pakļautā ģimene ar bērniem saņēmušas jurista pakalpojumus.
15) Noorganizētas 3 nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem. 62 personas no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem iesaistījušās 3 nometnēs.
16) Nodrošināti 3 informācijas pasākumi par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem.
17) Ievietoti 9 ziņojumi par projekta ieviešanas aktualitātēm SOS bērnu ciematu asociācijas tīmekļa vietnē www.sosbernuciemati.lv

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/150
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas SOS Bērnu ciemati,Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Valmiera,Bauskas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzeme,Rīgas reģions,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110984.00 EUR / 78 000.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94891.32 EUR / 66 690.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4994.28 EUR / 3 510.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11098.40 EUR / 7 800.00 LVL;
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālr. nr.: -
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.sosbernuciemati.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org