Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, ieviešot inovatīvu sociālu pakalpojumu un sniedzot sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām, atstumtības riskam pakļautām personām.
Projekta mērķa grupa - vardarbībā cietušās personas, atbilst apakšprogrammas mērķa grupai - sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (no vardarbības cietušās personas).
Inovatīvā sociālās rehabilitācijas programma tiks īstenota sadarbojoties dažādu jomu starpprofesionāļiem Vidzemes plānošanas reģionā - Centā Valdardze un Kurzemes plānošanas reģionā - krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, kā arī Talsu novada krīžu centrā.
Projekta darbību rezultātā vardarbībā cietušām personām tiks:
- dota iespēja celt pašvērtējumu un mazināt varmācības radīto seku iespaidu uz personu dzīves kvalitāti, izmantojot reitterapijas un kanisterapijas darba metodes, lai mazinātu psihoemocionālo traumu un nepieļautu tālāku varmācību pret sevi un agresīvu, destruktīvu uzvedību pret apkārtējiem.
- piedāvāts pakalpojumu komplekss, kuru, finansiālu iemeslu dēļ, nespēj segt nedz personas pašas, nedz pašvaldības.
Personu skaits, kurām nodrošināta inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu pieejamība, palielinājies par 468 personām.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas veita: Ventspils, Talsi un Valmiera
Projekta mērķis ir sasniegts, jo realizējot projekta aktivitātes, nodrošināts kvalitatīvs, efektīvs un uz sabiedrības vajadzībām balstīts rehabilitācijas pakalpojums, paaugstinot „Centra Valdardze”, Talsu novada krīžu centra un krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” kapacitāti publisko pakalpojumu sniegšanā.
Sasniegti šādi rezultāti: Realizēts un ieviests 1 projekts, novadītas 15 projekta darba grupas sanāksmes, Izstrādāta 1 sociālās rehabilitācijas programma. Noorganizēts 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēgiju 6 personām. Pakalpojumu saņēmuši ‘Centrā Valdardze” 190 klienti, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 205 klienti, Talsu novada krīžu centra 223 klienti. Noorganizēts seminārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušo personām sniedzējiem – krīžu centru speciālistiem /2 dienas/. Semināru apmeklē 17 speciālisti. oorganizēti projekta uzsākšanas semināri, Vidzemes PR – 2 dienas, Kurzemes PR – 3 diena. Kurzemē Ventspilī 30.04.2014. 26 dalībnieki, Talsos16.04.2014. 36 dalībnieki;Valmierā 01.06.2014, 35.dalībnieki. Noslēguma semināri noorganizēti Kurzemē- 1, 45 dalībnieki, Vidzemē -1, 45 dalībnieki.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/153
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Centrs Valdardze"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”,Nodibinājums "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”",EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks As
Projekta īstenošanas vieta(s): Ventspils,Talsi,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Vidzeme
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 102841.05 EUR / 72 277.10 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 85740.64 EUR / 60 258.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4512.67 EUR / 3 171.52 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 12587.74 EUR / 8 846.71 LVL;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: 64220686
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.valdardze.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org