Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Prasmju pilnveidošana ģimenēm, kurās aug bērni ar [..]

eez-2009  grafiskais elements


Prasmju pilnveidošana ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot prasmes 30 Kurzemes reģiona ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Projekta ietvaros projekta mērķa grupa apgūs zināšanas un iemaņas, kas ļauj mājas apstākļos veicināt bērnu attīstību.
Galvenās projekta aktivitātes paredz piecu dienu semināru un 15 dienu nometnes organizēšanu, kur teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros ģimenes tiks izglītotas gan par nervu sistēmas darbību un tās ietekmi uz bērna attīstību, gan arī par uztura ietekmi uz bērna vispārējo veselības stāvokli.
Savukārt praktisko nodarbību ciklā ģimenes apgūs tehnikas bērna funkcionālo spēju un sociālo prasmju uzlabošanai, kā arī intelektuālās attīstības veicināšanai, balstoties uz individuālu attīstības programmu, kas tiks izstrādāta katram bērnam katram. Visu projekta īstenošanas laiku mērķa grupai tiks piedāvāta arī motivēšanas programma.
Projekts tiks īstenots Liepājā laika posmā 06.01.2014.-30.12.2014.

Projekta rezultāti: Projekta tiešais mērķis pilnveidot prasmes ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti un projekta vispārīgais mērķis bērnu ar invaliditāti integrācijas veicināšana ir sasniegti.
Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:
1) noticis 5 dienu prasmju pilnveidošanas seminārs „Neirorehabilitācijas programma mājas apstākļos” 23 ģimenēm (36 personām), kurās aug bērni ar invaliditāti;
2) notikusi 15 dienu nometne, kurā speciālistu vadībā 30 ģimenes ar bērniem seminārā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināja praktiski, strādāja pēc individuāli izstrādātas bērna attīstības programmas, to pilnveidoja;
3) īstenota motivācijas programma projekta mērķauditorijai, kuras ietvaros ģimeņu konsultante un ārste-pediatre devās mājas vizītēs pie ģimenēm, lai nodrošinātu papildus konsultācijas bērnu mājas aprūpē, sniegtu psiholoģisko un medicīnisko atbalstu;
4) notikusi projekta atklāšanas preses konference un projekta noslēguma konference.
Projekts ļāva motivēt mērķa grupu iesaistīties savu problēmu risināšanā, apgūt zināšanas par bērnu funkcionālo spēju attīstību mājas apstākļos un apgūt sociālās iemaņas. Biedrība arī pēc projekta noslēguma turpinās darbu ar projekta mērķa grupu.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/051
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 09.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Dižvanagi"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Liepāja
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 50462.16 EUR / 35 465.01 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42637.00 EUR / 29 965.45 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2244.05 EUR / 1 577.13 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5581.11 EUR / 3 922.43 LVL;
Juridiskā adrese: Jēkaba Janševska iela 7/9-29, Liepāja, LV-3400
Tālr. nr.: 26997456
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.dizvanagi.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org