Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un [..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekts tiks realizēts Krīzes centram ģimenēm ar bērniem „Paspārne” partnerībā ar Talsu novada krīžu centru. Lai veicinātu audžuģimeņu kustības attīstību, sociālā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm Ventspils un Talsu pilsētās un novados ir izvirzīts projekta mērķis - izveidot un nodrošināt jauna pakalpojuma „Atbalsta programma audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem” ieviešanu šajās pašvaldībās. Galvenās projekta aktivitātes būs:
- konsultācijas pie speciālistiem (sociālais darbinieks, psihologs, jurists, sociālais pedagogs)
- atbalsta grupu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem
- praktiski semināri/nodarbības
- „operatīvās atbalsta brigādes” pakalpojumi
- citi atbalsta pakalpojumi (bērnu pieskatīšana, telpu un speciālistu klātbūtnes nodrošinājums organizējot tikšanās ar bioloģiskajiem vecākiem u.c.)
- informatīva bukleta sagatavošana un pavairošana
- audžuģimeņu, aizbildņu festivāla „Kopā!” organizēšana un norise.
Aktivitātes 15 mēnešu laikā tiks organizētas gan Ventspilī, gan arī Talsos un būs vērstas uz aizbildņiem un audžuģimenēm, kas uzņēmušās saistības un vēlas uzlabot ģimenes dzīves kvalitāti, garīgo veselību, emocionālo klimatu un savu saskarsmi ar bērniem.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: izveidots un pilotēts jauns, līdz šim neeksistējis atbalsta pakalpojums - programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Programmas īstenošana 2014.gada martā ir uzsākta gan Ventspils, gan Talsu pilsētās un novados, un kā pilotprojekts turpinājās līdz 2015.gada 31.maijam. Pateicoties realizētajām informatīvajām, izglītojošajām projekta aktivitātēm, publikācijām medijos, izveidotajam un publiskās, sabiedriskās vietās izplatītajam informatīvajam bukletam (500 eksempl.) ir popularizētas ārpusģimenes aprūpes formas, kas ir ģimeniskā vidē, tādejādi aktualizējot šos jautājumus sabiedrībā un mudinot sabiedrību aizdomāties pašiem uzņemties atbildību par bērniem, kuriem nepieciešama aprūpe ģimeniskā vidē.
Projekta īstenošanas laiks:01.12.2013.-31.05.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Ventspils, Talsi
Projektā tika sasniegti šādi rezultāti: Organizētas 16 grupu nodarbības. Nodarbībās ir bijusi iespēja piedalīties: 53 pieaugušajiem, 48 pusaudžiem, 82 jaunākiem bērniem. Organizēti 8 semināri. Atbalsta programmas dalībnieki projekta laikā ir izmantojuši pieejamās konsultācijas klātienē, telefoniski, elektroniski ar sekojošiem speciālistiem:sociālo darbinieku (368 st apjomā), psihologu (437 st apjomā), sociālo pedagogu (212 st. apjomā), juriste (65 st apjomā). Semināros piedalījās kopskaitā 153 dalībnieki. Izveidotas 2 brigādes (1 Ventspilī un 1 Talsu novadā) un veikta ģimeņu patronāža 15 mēnešu laika posmā. Apsekotas un palīdzība sniegta 38 ģimenēs Ventspils pilsētā, novadā un 7 ģimenēs Talsu novadā. Sagatavots un pavairots 500 eksemplāros informatīvs buklets. Noorganizēts audžuģimeņu, aizbildņu festivāls „Kopā!”, kurā piedalījās 187 dalībnieki, kuri pārstāvēja audžuvecākus, aizbildņus, adoptētājus, šo ģimeņu pieņemtos un pašu bioloģiskos bērnus, kā arī 36 dalībnieki, kas pārstāvēja projekta partnerorganizāciju darbiniekus, brīvprātīgos un sadarbības partnerus.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/177
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums ”Talsu novada krīžu centrs”
Projekta īstenošanas vieta(s): Ventspils,Talsi,Talsu novads,Ventspils novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 51957.90 EUR / 36 516.22 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 44424.00 EUR / 31 221.36 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2338.11 EUR / 1 643.23 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5195.79 EUR / 3 651.62 LVL;
Juridiskā adrese: Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602
Tālr. nr.: 63661515
Fakss: 63661516
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.kc-pasparne.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org