Начало

Aicinām izteikt atzinību tiem, kuri jūs atbalstījuši ikdienas darbā pret diskrimināciju

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

diskrim

Aicinām izteikt atzinību tiem, kuri jūs atbalstījuši ikdienas darbā pret diskrimināciju


Sabiedrības integrācijas fonds aicina - izsakiet atzinību tiem valsts un/ vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā! Uzslavēsim tos darbiniekus, kuri jūsu organizācijai neliedz padoma vai palīdzības sasāpējušu jautājumu risināšanā un kuru profesionālais darbs un atbalsts ir ļāvis mazināt nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem.

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz šī gada 12.jūnjam pulksten 17.00:

  1.  Personīgi, nogādājot tos SIF birojā Brīvības iela 40-39, Rīgā, darba dienās laikā no pulksten 8.30 līdz 17.00;
  2.  Pa pastu, sūtot uz SIF biroju Brīvības iela 40-39, Rīgā, LV-1050, ar norādi „Pretendenta pieteikums konkursam "VIENOTI DAŽĀDĪBĀ"";
  3.  Elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: , ar norādi „Pretendenta pieteikums " VIENOTI DAŽĀDĪBĀ"".

Konkursa žūrija iesniegtos pieteikumus izvērtēs trīs nominācijās: „Par ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā", „Par veiksmīgu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā", „Par radošu pieeju, iestājoties pret nevienlīdzīgu attieksmi un aizspriedumiem pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem".

Konkurss tiek organizēts projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" ietvaros. Projektu īsteno „Sabiedrības integrācijas fonds" (turpmāk tekstā - SIF) sadarbībā ar "Latvijas Cilvēktiesību centru" un "Latvijas Tiesnešu mācību centru".

pdfNOLIKUMS UN docPIETEIKUMA ANKETA

 

Kontaktinformācija:

Madara Mežviete
PROGRESS projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 67 07 82 06
e-pasts:

Ilze Dūmiņa
PROGRESS projekta aktivitāšu koordinatore
T. 67078187
e-pasts:

 

 es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.