Начало

eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstīšana Lielvārdes novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis: inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu attīstīšana darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, un brīvprātīgā darba attīstīšana Lielvārdes pašvaldībā, nodrošinot ģimeņu asistentu pakalpojumu.
Projekta mērķgrupa: sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem, tai skaitā bērniem ar invaliditāti, vecumā no dzimšanas līdz 10 gadu vecumam.
Projekta aktivitātes: ģimenes asistentu darbs, brīvprātīgo ģimenes asistentu apmācība, vecākus izglītojošu grupu un ģimeņu stiprināšanas pasākumi.
Plānotie rezultāti: piesaistīti 4 profesionāļi-ģimenes asistenti, izstrādāta 1 programma „Ģimeņu asistentu apmācība”; apmācīti 10 brīvprātīgie ģimeņu asistenti; brīvprātīgajiem ģimenes asistentiem nodrošinātas 20 psihologa konsultācijas; izstrādāts 1 metodiskais materiāls ģimenes asistentu darba organizēšanai; notikuši 3 ģimeņu stiprināšanas pasākumi; ģimeņu izglītošanas grupās piedalījušās 30, bet dzīvesvietā pakalpojumu saņēmušas 20 ģimenes, 20 komandas sapulces 16 komandas dalībniekiem; 3 supervīzijas brīvprātīgajiem ģimenes asistentiem; nodrošināti 2 publicitātes semināri.
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši

Результаты проекта: Projekta īstenošanas periods: 01.07.2014.-30.06.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Lielvārde
Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem. Mērķa grupas iesaistīšana notika sadarbībā ar Lielvārdes novada sociālo dienestu, kas identificēja ģimenes, kurām nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums, dalība vecāku izglītošanas grupās un ģimeņu stiprināšanas pasākumu apmeklējumi. Projekta mērķa grupa bija 65 bērni, 30 ģimenes ar bērniem, 6 personas ar invaliditāti, 12 vardarbībā cietušas personas, 7 vardarbību veikušās personas.
Ir sasniegti visi projektā plānotie rezultāti: Inovatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 30 sociālā riska ģimenes, tajā skaitā 110 personas, no tiem 65 bērni;9 brīvprātīgie ģimenes asistenti nostrādājuši 506 stundas. Inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumus tuvu dzīvesvietai saņēmušas 50 sociālā riska ģimenes, tajā skaitā 103 personas, no tiem 65 bērni; iesaistīti 5 Lielvārdes Jauniešu domes jaunieši kā brīvprātīgie. Ir notikušas 12 pārrunas ar ģimenes asistenta kandidātiem. Izstrādāta 1 programma ģimeņu asistentu apmācībai. Novadītas lekcijas 24 stundu apjomā; apmācīti 9 brīvprātīgie ģimenes asistenti nostrādājuši 108 prakses stundas. Organizētas 3 supervīzijas ģimenes asistentiem. Sniegtas 20 psihologa konsultācijas. Notikušas 20 komandas sanāksmes. Sagatavots 1 metodiskais materiāls 10 lpp. apjomā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/099
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 01.07.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Agrīnās iejaukšanās Latvijā attīstības biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Lielvārdes novada pašvaldība
Место осуществления проекта: Lielvārde
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 19835.43 EUR / 13 940.42 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 16959.30 EUR / 11 919.06 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 892.59 EUR / 627.32 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1983.54 EUR / 1 394.04 LVL;
Юридическии адрес: Opernieku iela 4, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Номер тел.: 29178483
Факс: -
Е-почта:

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org