Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto [..]

eez-2009  grafiskais elements


Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo
un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas,
izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.
Projektu īsteno Ogres novadā. Tā mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un
jaunieši.
Aktivitātes:
1) inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas,
mācību programmas un materiālu izstrāde.
2) pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un
nometnes.
Rezultāti:
1) izveidots inovatīvs sociāla atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem paredzēts
kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kas ietver mācību pasākumus, sociālo un
digitālo prasmju pilnveidei, izmantojot LEGO robotiku;
2) 66 Ogres novada sociāla atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem uzlabota
dzīves kvalitāte, stiprinātas demokrātiskās vērtības.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 70 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projektā 95 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, noorganizējot 3 seminārus, 30 nodarbības, 5 nometnes. Jauniešiem tika pilnveidotas sociālās un digitālās prasmes, tādējādi novēršot sociālās atstumtības risku un veicinot sociālo iekļaušanos. Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti - metodika, programmas un mācību materiāli apmācību organizēšanai ir ikvienam brīvi pieejami tīmeklī roboti.aimc.lv

Projekts risināja bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm brīvā laika aizpildīšanas problēmu.

Projekta sadarbības partneris bija Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC), kas ir Ogres novada pašvaldības Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Projekta partneris - nodrošināja ar profesionāliem speciālistiem , kuriem ir pieredzi un zināšanām šajā jomā. Partneris piedalījās metodikas izstrādāšanā, kā arī nodrošināja ar mērķa grupu -bērniem un jauniešiem.
Projekta finansiālo ilgtspēju plānots nodrošināt piesaistot dažādu ES pieejamu fondu finansējumu, kā arī aktivizējot sadarbību ar pašvaldību, tajā skaitā ar pašvaldības iestādi – Bērnu un jauniešu centru. Daļa no projektā iesaistītajiem cilvēkresursiem turpinās darboties projekta iesniedzēja vai partnera organizācijās kā brīvprātīgie, līdz ar to noteikti spēs turpināt projekta aktivitāšu īstenošanu.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/072
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Ogres novada sociālais dienests
Projekta īstenošanas vieta(s): Ogre
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19698.04 EUR / 13 843.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 16841.83 EUR / 11 836.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 886.41 EUR / 622.97 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1969.80 EUR / 1 384.38 LVL;
Juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Tālr. nr.: 29215073
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.aimc.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli