Sākums > Sabiedrības integrācijas fonds

Notika programmas „Latviešu valodas apguve” informatīvais seminārs

2014.gada 31.jūlijā Sabiedrības integrācijas fonds projektu īstenotājiem rīkoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” informatīvo semināru.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā arī reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Aija Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Jeļena Šaicāne - Sabiedrības integrācijas fonda Programmu uzraudzības nodaļas vadītāja Vineta Vaivade - Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas galvenā speciāliste-metodiķe 

„Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” informatīvais seminārs „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” informatīvais seminārs.