Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis: sekmēt vardarbības mazināšanos ģimenēs.
Mērķa grupa: vardarbībā cietušas un vardarbību veikušas personas, t.sk.invalīdi.
Īstenošanas vieta: „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads.
Galvenās aktivitātes:
1.Izstrādāt vardarbībā ģimenē cietušu personu un vardarbību veikušu personu rehabilitācijas programmu, integrējot tajā darba terapiju.
2.Pielāgot un papildināt materiālo bāzi programmas ieviešanai, veikt personāla apmācību.
3.Aprobēt un ieviest izstrādāto programmu, veicot kompleksu darbu ar mērķa grupas ģimenēm - 72 vardarbībā cietušām un 12 vardarbību veikušām personām.
4.Sagatavot metodiskos materiālus programmas ieviešanai un nodrošināt projekta publicitāti.
Plānotie rezultāti:
Izstrādāta un aprobēta vardarbībā ģimenē cietušu personu rehabilitācijas programma, kura paredz kompleksu darbu ar vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām personām, lai novērstu vardarbības sekas un mazinātu tās cēloņus.
Pielāgota materiālā bāze programmas ieviešanai, personālam nodrošinātas apmācības.
Sagatavoti metodiskie materiāli programmas ieviešanai un nodrošināta projekta publicitāte.

Результаты проекта: Projekta mērķis: sekmēt vardarbības mazināšanos ģimenēs.

Partneri: Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, Nodibinājums "Centrs "Valdardze"", Biedrība "Mans patvērums"

Mērķa grupa: no vardarbības cietušas personas, t.sk. invalīdi 36, vardarbību veikušas personas, t.sk. invalīdi 12/12, no vardarbības cietuši bērni, t.sk. invalīdi 24, no vardarbības cietušu bērnu vecāki, t.sk. invalīdi 12.

Īstenošanas vieta: „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads.

Galvenās aktivitātes:

1.Izstrādāt vardarbībā ģimenē cietušu personu un vardarbību veikušu personu rehabilitācijas programmu, integrējot tajā darba terapiju.

2.Pielāgot un papildināt materiālo bāzi programmas ieviešanai, veikt personāla apmācību.

3.Aprobēt un ieviest izstrādāto programmu, veicot kompleksu darbu ar mērķa grupas ģimenēm - 72 vardarbībā cietušām un 12 vardarbību veikušām personām.

4.Sagatavot metodiskos materiālus programmas ieviešanai un nodrošināt projekta publicitāti.

Īstenotie rezultāti:

Izstrādāta un aprobēta vardarbībā ģimenē cietušu personu rehabilitācijas programma, kura paredz kompleksu darbu ar vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām personām, lai novērstu vardarbības sekas un mazinātu tās cēloņus (iesaistītas 72 vardarbībā cietušas un 12 vardarbību veikušas personas).

Pielāgota materiālā bāze programmas ieviešanai, personālam nodrošinātas apmācības (30 dalībnieki apmācībās "Ģimene kā sistēma. Problēmas un to risināšanas iespējas").

Sagatavoti metodiskie materiāli programmas ieviešanai un nodrošināta projekta publicitāte.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/018
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 23.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Nodibinājums "Centrs Valdardze",Biedrība “Mans patvērums”,Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Место осуществления проекта: Rugāju novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 15
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 49999.99 EUR / 35 140.19 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42749.99 EUR / 30 044.86 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2250.00 EUR / 1 581.31 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Юридическии адрес: "Varavīksne", Egļusala , Rugāju novads, LV-4570
Номер тел.: 29131146
Е-почта:
Домашняя страница: www.rasasperles.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org