Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Izdoti pirmie lēmumi Eiropas Atbalsta fonda vistrū[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Izdoti pirmie lēmumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām partnerorganizāciju atlases ietvaros

Ceturtdien, 2015. gada 19. martā, izdoti pirmie deviņi lēmumi par tiesību piešķiršanu būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu.

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gada 29.decembrī izsludināja pirmo partnerorganizāciju atlasi. Partnerorganizācijas veiks pārtikas un pamata materiālās palīdzības atbalsta paku izdali un īstenos papildpasākumus trūcīgām personām. Noteiktajā termiņā kopumā tika saņemti 29 pretendentu iesniegumi. Atlases iesniegumu vērtēšanu veica partnerorganizāciju atlases komisija[i], kurā darbojas pārstāvji no Sabiedrības integrācijas fonda un Labklājības ministrijas. Novērotāja statusā atlases komisijā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis.  Atlases iesniegumi vērtēti atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem[ii].

Partnerorganizāciju atlases komisija 13.03.2015. apstiprināja iesniegumu vērtēšanas rezultātus un sniedza atzinumu lēmumu pieņemšanai. Balstoties uz minēto atzinumu, Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības iestāde līdz 27.03.2015. izdos sekojošus lēmumus:

  • 7 pretendenti saņems lēmumu par tiesībām būt par partnerorganizāciju;
  • 12 pretendenti saņems lēmumu par tiesībām būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu;
  • 10 pretendenti saņems lēmumu par tiesību noraidīšanu.

 Pēc līgumu vai vienošanās noslēgšanas ar partnerorganizācijām, partnerorganizāciju saraksts tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”.

 [i] Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 15.pants

[ii] Partnerorganizāciju atlases nolikums un Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"