Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Saproti Valsti

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis: Latvijas nacionālo minoritāšu – romu un krievu – integrācija pilsoniskajā un sociālekonomiskajā jomā, kā arī starpkultūru dialoga veicināšana starp pamatnācijas un nacionālo minoritāšu iedzīvotājiem.
Mērķgrupa: 82 nacionālo minoritāšu un 40 pamatnācijas iedzīvotāji Kurzemē.
Īstenošanas vieta: Ventspils, Saldus, Valdemārpils, Sabile
Aktivitātes un rezultāti:
• Inovatīvs 10 nodarbību cikls 5 pilsētās „Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 105 dal.
• Inovatīva simulācijas spēle „Pieņem lēmumu Latvijā” ar pamatnācijas un mazākumtautību dalībniekiem. 32dal.
• Video īsstāstu sērija „Es dzīvoju Latvijā” ar mērķi attīstīt starpkultūru dialogu un iecietības veidošanos, diskriminācijas un stereotipu mazināšanu pamatnācijas un mazākumtautību iedzīvotāju vidū, kā arī motivējot romus izglītības iegūšanai un dzīves kvalitātes celšanai. 6 video.
• Latviešu valodas meistarklases runas un rakstu valdoās organizēšana 3 Kurzemes pilsētās.45 dalībnieki.
• Informatīvās pēcpusdienas „Latvijas pilsonība” organizēšana Ventspilī dzīvojošajiem nepilsoņiem. 7 dal.
• Brīvprātīgā darba iespēju apzināšana un jauniešu mērķtiecīga iesaiste tajā. Informēti vismaz 100 jaunieši, vismaz 10 jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darba veikšanā.

Результаты проекта: Ir pilnībā sasniegti un pat pārsniegti projekta kvantitatīvie rezultāti, vidēji par 200%, kā sākotnēji plānots. Projekta īstenošanas laikā ir notikušas atsevišķas izmaiņas no sākotnēji plānotā aktivitāšu ieviešanas scenārija un to norises pilsētām, taču tas nav traucējis sasniegt gan kopējo projekta mērķi, gan kvantitatīvos, gan kvaliatīvos rezultātus.
Projekta aktivitātes notikušas 6 Kurzemes pilsētās (Kandavā, Liepājā, Sabilē, Saldū, Talsos, Ventspilī) un izbraukuma ekskursijas Rīgā.
Projekta īstenošana noritēja daudz sarežģītāk un smagāk nekā sākotnēji tika plānots, kas vienlaikus bija arī jauns izaicinājums Kurzemes NVO atbalsta centram. Tajā pašā laikā tika gūta vērtīga pieredze par darbu ar nacionālajām minoritātēm Kurzemē, sadarbojoties ar to līderiem un koordinēšanā iesaistītajiem atslēgas cilvēkiem. Īstenojot projektu ir gūtas vērtīgas atziņas, kā arī idejas un aizsākušies jauni sadarbības procesi par turpmāko darbu šajā jomā. It īpaši, saistībā ar projektā iesaistīto romu attieksmi, nostāju un velmēm gan pret līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un iespējamajiem projektiem to līdzdalībai un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Sasniegti šādi rezultāti: Noticis inovatīvs 10 - 13 nodarbību cikls (atkarībā no mērķa grupas tipa) 4 Kurzemes pilsētās ar kopējo dalībnieku skaitu 184 personas: 131 mazākumtautību pārstāvji (1 mordvietis, 1 tatārs, 1 šveicietis, 2 vargāni, 2 lietuvieši, 3 baltkrievi, 6 ukraiņi, 51 čigāns, 64 krievi); 53 latvieši. Notikušas 10 klātienes ekskursijas iepazīstot vietējo pašvaldību, Ministru kabineta un Saeimas darbu, kā arī vietējo NVO darbu. 3 dienu apmācības mazākumtautību un pamatnācijas iedzīvotājiem par savstarpēju sadarbošanos lēmumu pieņemšanas procesos. 23 video īsstāsti, kas apkopoti 5 tematiskos blokos, kopējais skatījumu skaits visiem video: vairāk nekā 500 skatījumu. 3 meistarklases, 62 kopējie dalībnieki, Izstrādāts on-line tests valodas lietojuma pārbaudei.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/2/MIC/027
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 28.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Ventspils Jauniešu dome”
Место осуществления проекта: Ventspils,Saldus,Sabile,Valdemārpils
Регион(ы) осуществления проекта: Kurzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 9
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22216.41 EUR / 15 613.78 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18995.03 EUR / 13 349.78 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 999.74 EUR / 702.62 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2221.64 EUR / 1 561.38 LVL;
Юридическии адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Номер тел.: 29811722
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.kurzemesnvo.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org