Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latvijas bērnu nometne „Satikšanās tēvu zemē”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Search projects

Lai radītu Latvijas iedzīvotāju diasporas bērniem no Krievijas, Īrijas, Vācijas, Anglijas, Luksemburgas, Kanādas un Norvēģijas iespēju tuvināties Latvijas realitātei un kultūrtelpai, Limbažu novada Lādezera pamatskolā no 14. līdz 20.augustam 25 diasporas bērniem tiks rīkota bērnu vasaras nometne kopā ar 20 Latvijas bērniem. Nometnes laikā bērni no dažādām mītnes zemēm tuvāk iepazīsies ar latviešu folkloras pamatvērtībām, Latvijas dabas un kultūrvēstures nozīmīgākajām vērtībām un iespējām studēt un veidot karjeru Latvijā. Ņemot vērā, ka šis Latvijas kultūrā ir Raiņa un Aspazijas gads, latviešu valodas apguvē tiks izmantota šos dzejnieku bērnu dzeja. Šie uzdevumi tiks īstenoti, kopā ar Latvijas bērnu folkloras kopas dalībniekiem darbojoties folkloras, mākslas un literatūras nodarbībās, braucot ekskursijā pa mūsu zemes skaistākajām vietām visos novados, apmeklējot mācību un kultūras iestādes. Projekta un programmas nozīmības akcentēšanai tiks īstenota publicitātes programma, kuras ietvaros par Latvijā un diasporā dzīvojošo Latvijas bērnu vajadzībām tiks vēstīts ne tikai sabiedrībai, no kuras viņi nāk, bet arī politiķiem, kas veido valsts nākotni.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 12 990,93 EUR / 9 130.08 LVL;
Project number: 2015.LV/SP/13
Project Promoter: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Partner(s): Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola
Place of implementation: Lādezera pamatskola, Limbažu novads
Status: apstiprināts