Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Eiropas Vasaras Skola 2015

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts paredz turpināt ilggadīga projekta „Eiropas Vasaras Skola" (EVS) tradīciju, kas sekmē Eiropas latviešu diasporas bērnu no 11 līdz 16 gadiem latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, iesaistot bērnus no Latvijas, tanī skaitā bērnus no repatriantu ģimenēm un bērnus ar īpašām vajadzībām, organizējot divu nedēļu ilgu nometni Skrundas novada Rudbāržu internātpamatskolas telpās 38 diasporas un 22 Latvijas bērniem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir dažādās Eiropas valstīs esošo latviešu skoliņu audzēkņi un Latvijā dzīvojoši pusaudži. Projekta galvenās aktivitātes ir nometnes pasākumi, kas aktivizē diasporas saikni ar Latviju un stiprina tās nacionālo identitāti. Nometne ir kopīga diasporas un Latvijas bērniem, procentuāli diasporas bērnu skaitam sasniedzot 63% no kopējā dalībnieku skaita. Nometnes programmas rezultātā pusaudži praktizēsies latviešu valodas, vēstures un folkloras apguvē, iepazīsies ar Skrundas novada vēsturi un kultūras mantojumu, iegūs draugus atraktīvās komandas spēlēs un sportojot. Programmas apguvei nometnē tiks organizēta radoša un draudzīga atmosfēra, kuru nodrošinās personību atbalstoša metodika un pieredzējis pedagogu personāls. Atpūtai dalībnieki brauks ekskursijās, darbosies interešu grupās.

Projekta īstenošanā kā partneri piedalās: 1. diasporas biedrība „Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā" nometnes sagatavošanas un ziedojumu piesaistes aktivitātēs; 2. Skrundas novada pašvaldība organizēs novada vēstures un amatniecības izziņas pasākumus. Izmaksas sedz sadarbības partneris no saviem līdzekļiem.
Projekta atbalstam nepieciešami 13000 eiro nometnes telpu īrei un dalībnieku ēdināšanai. Ceļa un citu vajadzīgo izdevumu segšanai tiks vākti ziedojumi.

предоставил финансирование: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/30
Исполнитель проекта: Eiropas Latviešu apvienība
Партнер: Biedrība „Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā”
Skrundas novada pašvaldība
Место реализации: Skrundas novads
Cтатус: apstiprināts