Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


SenGor - Starptautiskās tūrisma apmaiņas veicināšana Eiropā, atbalstot senioru ceļošanu ārpus tūrisma sezonas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis:
uzlabot senioru dzīves kvalitāti, pilnveidojot un padarot senioriem pieejamākas ceļošanas un atpūtas iespējas laukos Eiropā. Šim nolūkam projekta partneri veido vienotu, specializētu lauku tūrisma piedāvājumu Eiropas valstīs (Beļģija, Lietuva, Latvija un Norvēģijā), sekojot kopīgiem kritērijiem un ņemot vērā senioru vajadzības. Projekta mērķa grupa ir aktīvi seniori Eiropas valstīs, kas ceļo individuāli, paši plānojot un organizējot savu ceļojumu, un kuri tiek uzrunāti caur senioru organizācijām.

Projekta rezultātā tiks uzlabotas neatkarīgas ceļošanas iespējas un izvēles brīvība senioriem, nodrošinot specializētu lauku tūrisma piedāvājumu, kas ņem vērā senioru fiziskās spējas un nepieciešamās ērtības, nodrošinot atbilstošas informācijas pieejamību, un izveidojot vienotu atlaižu sistēmu senioriem, balstoties uz sociālā tūrisma paraugiem. Šie projekta rezultāti:
- mazinās senioru sociālo noslēgtību, paplašinot ceļošanas iespējas ģeogrāfiski un finansiālas pieejamības ziņā;
- veicinās senioru veselīgu dzīvesveidu, atpūšoties lauku un dabas vidē;
- cels senioru pašapziņu, spējot izbaudīt aktīvu dzīvesveidu pensijas vecumā;
veicinās pilsētas/lauku mijiedarbību un socializāciju starp senioru vecuma ceļotājiem un lauku tūrisma uzņēmējiem.

Iesaistītie partneri:
Projektā iesaistītie partneri:
1. Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs" (LV)
2. Lietuvas lauku tūrisma asociācija (LT)
3. HANEN – lauku tūrisma un vietējo pārtikas ražotāju asociācija (NO)
4. Flāmu - Brabantes tūrisma organizācija (BE)
5. Eurogites – Eiropas lauku tūrisma organizācija
6. NFE – Nīderlandes senioru fonds (NL)
ANCESCAO – Itālijas senioru organizācija (IT)

Latvijā īstenotās projekta aktivitātes:
- Vadlīnijas senioru interešu ievērošanai lauku tūrismā. Iespiedmateriāls (~200 kopijas) un elektroniski.
- Karte „Seniori dodas uz laukiem! Latvija." Karte izgatavota ~1000 kopijas.
- Senioru piedāvājuma sadaļa mājas lapā www.celotajs.lv.
- Reklāmas materiāls senioru atpūtas piedāvājuma popularizēšanai.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 14966,94 EUR / 10 518.83 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/23
Исполнитель проекта: Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
Партнер: Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
Дата начала проекта: 01.06.2014.
Дата окончания проекта: 29.02.2016.
Юридический адрес: Puķkalniņi, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020
Период проетка: 01.09.2014.-29.02.2016.
Cтатус: заключён договор