sif-jauns-kras


Kurzemes mazākumtautību projektspējas veicināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķis: Radīt praktiskas iemaņas par projektu sagatavošanu, ieviešanu un atskaišu procesu 20 Kurzemes mazākumtautību NVO vadītājiem, biedriem, adm.personālam.

Uzdevumi:
1. Radīt izpratni par projektu konkursu pastāvēšanas iemesliem.
2. Radīt izpratni par nozīmīgākajiem aspektiem,ar kuriem jāiepazīstas, pirms projekta rakstīšanas sākšanas – nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji.
3. Radīt izpratni, ko projektā vēlas izlasīt projektu vērtētāji.
4. Iepazīstināt ar projektu iesniegumu veidlapu nozīmīgākajiem laukiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
5. Iepazīstināt ar projektu budžetu sastādīšanas principiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
6. Iepazīstināt ar projektu finansu avotiem, kas tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar citiem Populārākajiem un vienkāršākajiem finansu avotiem NVO.
7. Grupās vai individuāli izstrādāt vismaz 5 pilotprojektu iesniegumus par strapkultūru sadarbību Kurzemē.
8. Finansiāli atbalstīt vienu apmācību procesa laikā izstrādāto piloprojekta ideju un konsultēt tā ieviešanā.
9. Radīt starpkultūru sadarbības projektu idejas.
10. Saliedēt un savstarpēji iepazīstināt Kurzemes reģiona aktīvās mazākumtautību NVO.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 5999,64 EUR / 4 216.57 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/SP/05
Projekta īstenotājs: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A. Talsu nov., Talsi
Īstenošanas ilgums: 01.07.2015.-16.10.2015.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli