Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

2015. gada vasaras vidusskolas mērķis ir latviešu jauniešu piederības sajūtas stiprināšana Latvijai, sekmējot valodas apguvi. Lielākajai daļai ASV un Kanādas latviešu jauniešu apgūt latviešu valodu un citus priekšmetus iespējas tikai vasaras vidusskolā, jo abās valstīs saglabājušās tikai 2 sestdienas vidusskolas. Situācija izveidojusies piemērotu mācībspēku trūkuma dēļ. Lai sasniegtu šīs vasaras mērķus, GVV uzskata par nepieciešamu nodrošināt programmu ar kvalificētiem darbiniekiem, to skaitā skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas.
ASV un Kanādā dzīvojošie latviešu jaunieši ir projekta mērķa grupa. 2015.gadā uz GVV pieteikušies 114 jaunieši no 16 ASV pavalstīm, 2 Kanādas pavalstīm un no Lielbritānijas. Latviskās vides nodrošināšanā iesaistītas arī pārējās bērnu vecuma grupas un GVV ģimenes, kopskaitā ap 500 cilvēku. Skolas laikā veidotos pasākumus apmeklē visu iepriekšminēto grupu dalībnieki no ASV, Kanādas un Anglijas.

предоставил финансирование: 15000,0 EUR / 10 542.06 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/04_MIC
Исполнитель проекта: GAŖEZERA LATVIEŠU NACIONĀLĀ CENTRA GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLA (LATVIAN CENTER GAREZERS, INC)
Место реализации: Three Rivers, Mičigana (ASV)
Период проетка: 21.06.2015.-16.08.2015.