SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk - Fonds) atbalsta publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. Būtiski ir veicināt regulāru, efektīvu un konstruktīvu dialogu ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām.

Sekmīgu programmu projektu izstrādes procesā, nepieciešams nodrošināt Latvijas nevalstiskajam sektoram iespēju aktīvi līdzdarboties un izteikt savu viedokli, tāpēc tiek sniegta iespēja līdzdarboties Vērtēšanas komisijās kā ekspertiem vai novērotājiem.

Fonda darbību pārvalda Fonda padome, kurā darbojas ne tikai ministriju pārstāvji, bet arī pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona; seši nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri tiek izraudzīti konkursa kārtībā.

Kontaktinformācija saziņai: