Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Nacionālās identitātes stiprināšanas pasākumu nodrošināšana Islandes latviešu diasporai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Islandes Latviešu biedrības (ILB) projekts ,,Nacionālās identitātes stiprināšanas pasākumu nodrošināšana Islandes latviešu diasporai'' ir nozīmīgs Islandē dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem, lai ar projektā paredzēto aktivitāšu palīdzību stiprinātu tautiešu piederības sajūtu Latvijai. Ar šī projekta īstenošanu tiks sasniegts arī programmas mērķis : saglabāt no Latvijas emigrējošo iedzīvotāju (turpmāk-diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt latviešu nacionālo identitāti, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Projekta mērķis ir Latvijas Valsts proklamēšanas 97. gadadienas svinību pasākuma organizēšana, kā arī latviešu valodas un kultūras uzturēšanas un kopšanas pasākumu nodrošināšana, Islandē dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem, nacionālās identitātes un patriotisma stiprināšanai.
Galvenie pasākumi projekta gaitā ir paredzēti sekojoši: Valsts svētku atzīmēšanas pasākuma sākums pie piemiņas akmens "Atbalsts", kuru veidojis tēlnieks P. Jaunzems, un kurš ir Latvijas tautas dāvana Islandei, kura 1991. gada 23. augustā pirmā atzina mūsu valsts neatkarības atjaunošanu. Himnas dziedāšana, ILB priekšsēdētājas apsveikums, Goda konsula apsveikums, svecīšu un ziedu nolikšana. Došanās uz svinību atzīmēšanas vietu, kura atrodas netālu no pieminekļa. Svinīgā pasākuma turpinājums ar Latvijas valsts prezidenta svētku uzrunas ieraksta noskatīšanos, īsfilmas par Latvijas neatkarības proklamēšanu skatīšanos, lai radītu emocionāli spēcīgākas sajūtas un tieši veicinātu Islandē dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo piederības sajūtu Latvijai caur emocionālo prizmu. Kompaktdiska ar patriotiskām dziesmām klausīšanās. Svētku atzīmēšana ar svinīgu pieņemšanu.
Paredzēts, ka projekta ietvaros mums tiks dota iespēja turpināt izglītības un interešu centra ,,Ozols'' iesāktās aktivitātes. Jau pašreiz centra aktivitātes ir tieši vērstas uz izglītojošiem pasākumiem, tādiem kā, latviešu valodas un kultūras pasākumu nodrošināšana, tāpat tiks turpinātas latviešu valodas nodarbības bērniem un jauniešiem, kultūras vecināšanas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tsk. turpināsies adīšanas klubiņa darbība, paredzēts, ka interesenti mācīsies adīt zeķes un cimdus ar latviešu rakstiem izmantojot M. Grasmanes grāmatu ,,Latvieša cimdi'', kā arī organizēsim viktorīnas par Latviju gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sākot no 2015. gada septembra līdz 2015. gada 20 novembrim IIC ,,Ozols'' paredzētas nodarbības sešas reizes, galvenokārt svētdienās no plkst.12.00-16.00.
Projekta mērķa grupa ir 40 Islandē dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie tsk. pieaugušie, jaunieši un bērni. Mērķa grupas vidējais vecums ir 32 gadi. Iesaistītā kopiena ir Islandes latviešu diaspora. Projekta mērķa grupa ir 13% no Reikjavikas apkārtnē dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem.
Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes tiks nodrošināts, ka tiks sasniegts programmas mērķis un projekta mērķis.

предоставил финансирование: 876,98 EUR / 616.35 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/02_MIC
Исполнитель проекта: ISLANDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (LETTNESKA FÉLAGIÐ Á ÍSLANDI)
Место реализации: Reikjavīka (Islande)
Период проетка: 07.09.2015. - 20.11.2015.