Print |

Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Partikas pakas trūcīgajiem nākamgad būs daudzveidī[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Partikas pakas trūcīgajiem nākamgad būs daudzveidīgākas

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

 


Date of printing: 03.03.21