Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iep[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”

Sabiedrības integrācijas fondam ir uzticēts īstenot pasākumu "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" saskaņā ar 2016.gada 9.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi). Saskaņā ar MK noteikumiem līdz 2022.gada 31.decembrim tiks īstenotas vairākas atbalsta darbības, kas saistītas ar diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana dažādām sabiedrības grupām, t.sk. patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Š.g. 7.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" (Nr. SIF 2016/4). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 18.marts pl. 10:00.

Vairāk par iepirkumu lasīt šeit.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts:

sif-lv-esf

9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).