Начало > Источники финансирования > ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu sa[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"

Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Поиск проектов
Aktivitātes mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt admi­nistra­tīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
Aktivitātes mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu paš­valdības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un komersanti).

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Aktivitātes ietvaros finansē projektus, kas paredz pētījumu veikšanu par administratīvo šķēršļu samazināšanu un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu (lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī mazinātu administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām), šo pētījumu rezultātu izplatīšanu un ieviešanu, kā arī apmācības publisko pakalpojumu sniedzējam.

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) 1.atlase
Проекты: 2 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Valsts kancelejaAdministratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana
2.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPublisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana