Печатать |

Начало > Источники финансирования > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (at[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2017.gada konkursa ietvaros jauniem projektiem pieejamais programmas finansējums ir 125 944,55 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Проекты: 13 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozareLatviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!
2.Daugavas Vanagu FondsTēvu tēvu laipas mestas
3.Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskolaASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
4.Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskolaASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
5.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Es esmu latvietis
6.Rietumkrasta latviešu izglītības centrsKursas vasaras vidusskola: Latviešu jauniešu valodas un identitātes attīstīšana
7.Latviešu Kultūras Fonds ĪrijāĪrijas un Ziemeļīrijas latviešu mobilā bibliotēka
8.Eiropas Latviešu apvienībaJauno diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšana Eiropā
9.Asociācija „Luksemburga – Latvija”KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne - 2017
10.Frankfurtes Latviešu biedrībaLatviskās identitātes uzturēšana un diasporas saliedēšana Hesenes diasporā Vācijā
11.Latviešu biedrība ĪrijāLatvijas Valsts Neatkarības svētku pasākums Īrijā
12.Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“Latvija – daļa no manis un tevis
13.Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrībaĢimeņu nometne, Ģimenes dienas un Latvijas Proklamēšanas dienas svinības
Дата печати: 23.06.21