sif-jauns-kras


“Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 (2)

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Sniegt atbalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai un abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu segšanai (valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pakalpojumiem), nodrošinot sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.

Programmā pieteikumiem pieejamais finansējums ir 292 101,81 euro (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts viens euro un 81 cents), tai skaitā:

 - 146 051 euro abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020. (atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" izziņai vai rēķinam).

- 146 050,81 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020. (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Atklāts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei
Нет проектов для этой программы