sif-jauns-kras


Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Ho.Cтатус Hазвание
Проекты: 5 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Zemgales NVO sektora stiprināšana
2.Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”Iedzīvotāju iniciatīvu palielināšana pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai Latgalē
3.Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”Kurzemes zelts
4.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Saskati iespējas savā kopienā!
5.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Esi aktīvs NVO!