Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Programmas
Tips
Reģions

Pētījumi

Projekta īstenotājsMateriāliProjekta nosaukums
Rīgas domeRīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte Eiropas Sa[..] Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūr[..]
Jēkabpils novada pašvaldībaJēkabpils novada pašvaldības publisko pakalpojumu kvalit[..] Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko[..]
LR Valsts kasePrezentācija par Aptauju par Valsts kases sniegto pakalp[..] LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība
Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”Pētījums par inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu v[..] Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšan[..]
Jelgavas novada pašvaldībaPētījums „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eirop[..] Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savie[..]
Latgales plānošanas reģions Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju aptauja "Attieks[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģ[..]
Latgales plānošanas reģions Latgales plānošanas reģiona jaundibināto uzņēmumu vadītā[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģ[..]
Valsts kancelejaIedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtēj[..] Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vien[..]
Valsts kancelejaIedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtēj[..] Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vien[..]
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPublisko pakalpojumu un to sniegšanas kārtības analīze ([..] Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana

Lapas:
Programmas
Tips
Reģions