Print |

Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500px


State budget programmes

Calls for Proposals

No.StatusTitleProgram
1 (Call for Proposals is active, will end at 06.02.2020.) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
2 (Call for Proposals has ended) Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
3 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
4 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
5 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
6 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
7 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
8 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
9 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
10 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
11 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
12 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
13 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
14 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
15 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
16 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
17 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
18 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
19 (Call for Proposals has ended) Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
20 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
21 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
22 (Call for Proposals has ended) Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
23 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
24 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
25 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
26 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
27 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
28 (Call for Proposals has ended) Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
29 (Call for Proposals has ended) Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
30 (Call for Proposals has ended) Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
31 (Call for Proposals has ended) Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
32 (Call for Proposals has ended) Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
33 (Call for Proposals has ended) Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
34 (Call for Proposals has ended) Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" - Civic society strengthening support programme 2011
35 (Call for Proposals has ended) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
36 (Call for Proposals has ended) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
37 (Call for Proposals has ended) Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
38 (Call for Proposals has ended) NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
39 (Call for Proposals has ended) Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
40 (Call for Proposals has ended) Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
41 (Call for Proposals has ended) Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010Date of printing: 25.01.20