Sākums > Sabiedrības integrācijas fonds > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Padomes sēde

Padomes sēdes dienas kārtība

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

2. 2019.gada 8.novembra Sabiedrības integrācijas fonda sēdes protokola apstiprināšana.
3. Sabiedrības integrācijas fonda stratēģija.

Diskusija par Fonda stratēģijas tematiskajiem virzieniem un mērķiem. Fonda darbības virzienu apstiprināšana.

4. Stratēģiskās plānošanas komitejas prezentācija izstrādātajam konsultatīva rakstura ieteikumam par programmas „NVO fonds" 2020.gada prioritātēm pirms attiecīgā ieteikuma prezentācijas NIPSIP un Memoranda padomē.
Ziņo: Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta pārstāvis, pārstāvis SPK

5. Ministru kabineta noteikumu „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums" projekts.
Ziņo: Kultūras ministrija par Darba grupas rezultātiem. Padomi lūgs izteikt viedokli par atvērtajiem jautājumiem.

6. Audita „Grāmatvedības uzskaites organizācija, tās izpilde un kontrole" ziņojums un ieteikumi.
Ziņo: Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta pārstāvis

7. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora rotācija.
Ziņo: Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs

8. Dažādi.

Atpakaļ