Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš programmā ""Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam"

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 12.marts (saņemšanas datums SIF).

Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

Atpakaļ