sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2021

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2021.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus:
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2021.gadam ir 1 396 500 EUR.

Проекты: 115 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība “Kandavas Partnerība”Sadarbībā spēks!
2.Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai pārstāvja darbības Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nodrošināšana
3.Nodibinājums "Fonds “Riga Jurmala Music Festival”"Festivāla “Rīga Jūrmala” mūzikas tehnoloģiju konference
4.Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā
5.Biedrība "Mantinieki"Nospiedums nākotnei
6.Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds"Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā
7.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā
8.Biedrība "Jaunolaines attīstībai"Kaimiņu draudzību stiprināšana
9.Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem
10. Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai
11.Nodibinājums "Fonds PLECS"Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā
12.Biedrība "Rīgas vācu kultūras biedrība"Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”
13.Biedrība "Kopā varam!"Iekļaut un iekļauties
14.Biedrība "Sansusī"Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču centram un sociāli atbildīgām labklājības mākslas rezidenču programmām
15.Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!
16.Biedrība "Cēsu mantojums"Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana
17.Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana
18.Biedrība "Piekrastes Konvents"Piekrastes Domnīca
19.Biedrība "Iespēja visiem"Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība
20.Biedrība "ISSP"Māksla un aktīvisms iesācējiem
21.Biedrība "Tēvzemes biedrība"Trešo valstu studentu iesaiste Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā un latviešu valodas pozīcijas stiprināšanā
22.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
23.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
24.Biedrība "Jelgavas attīstībai"Pasākumu kopa iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai pilsētvides attīstības jautājumos Jelgavā
25.Biedrība "Apvienība "HIV.LV""Ja kopā darām, jo vairāk varam!
26.Biedrība “Youth for City – City for Youth”Par prieku
27.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība "Ieva""Bērns ģimenē un sabiedrībā
28.Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"Brīvs prāts / gudrs prāts
29.Biedrība "Cita Rīga"365 dienas Rīgā
30.Biedrība “Dabas zona”Brīvdabas bērnudārza idejas popularizēšana Liepājas pirmsskolas bērniem un to vecākiem
31.Biedrība "Jelgavā 21.gadsimts"Atspulgi…
32.Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana
33.Biedrība "Neklusē!"#Neklusē un mobinga situācijā rīkojies ASAP: Atpazīsti, Saki, Aktivizē un Palīdzi!
34.Biedrība "Penkulē atver durvis"Vieta ir cilvēki
35.Biedrība "Auces novada Sociālo inovāciju parks"Esi jaunietis, domā kā politiķis!
36.Biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība"Ukraiņi Latvijā
37.Biedrība "Latviešu draugu kopa Atēnās""Biedrības "Latviešu draugu kopa Atēnās" kapacitātes stiprināšana
38.Biedrība "Pērses krasts"Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD
39.Biedrība ""DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS"Es varu! - būt, ietekmēt un mainīt. II
40.Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā
Страницы: