Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Ieva Plūme

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv