Jaunumi

attels

Starpposma ziņojums
par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu
patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu
laika posmā no 2019.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.maijam

Kopš 2019.gada 1.decembra biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" jau ceturto reizi sniedz sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sešu mēnešu laikā (līdz š.g. maija beigām) ir sniegts atbalsts 131 unikāliem klientiem, no tiem 42 sievietes un 89 vīrieši jeb 32% sieviešu un 68% vīriešu.

Pakalpojuma sniegšanas laikā vidējais klientu vecums (vecuma grupā no 18-60) bija 33 gadi, savukārt, kopējais klientu vidējais vecums – 26 gadi. Kopā apkalpoti 38 bērni, 91 pieaugušie (18-60) un 2 klienti virs 60 gadiem.

attels

Pārskata periodā ieradušies patvēruma meklētāji no 26 valstīm. Visvairāk no Azerbaidžānas, Krievijas, Nigērijas, Turcijas, Irānas un Afganistānas, kā arī daži no tādām valstīm kā Kolumbija, Šrilanka, Jemena, Kamerūna u.c.

attels

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori, kopumā tika piesaistīti 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori. LSK sociālie darbinieki un mentori mēnesī vidēji apkalpoja 85 klientus. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums sniedz atbalstu personu krīzes situācijas risināšanai un integrācijai jaunā vidē.

attels

Kā lielākais izaicinājums pārskata periodā bija pakalpojuma sniegšana pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī. Marta vidū LSK veica izmaiņas pakalpojuma sniegšanas formātā, īpaši, kas attiecas uz sadarbību ar dažādām institūcijām, kas pakalpojumus klientiem sāka nodrošināt attālināti – telefoniski vai elektroniski. Sociālie mentori un sociālie darbinieki ieguldīja lielu darbu, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem, t.i. – palīdzēja klientiem elektroniski noformēt iesniegumus un dokumentus, nosūtīt tos adresātiem ar Latvijas Pasta vai vietnes "e-Latvija" starpniecību, kā arī pārkārtoja savu ierasto darba ritmu uz daļēji attālinātu darbu. Līdz 18. martam PMC drīkstēja uzturēties tikai 2 LSK darbinieki – 1 sociālais darbinieks, 1 – mentors, no 18.maija – 2 sociālie darbinieki un 2 mentori.

LSK sniegtā pakalpojuma apjoms ārkārtējā stāvokļa sākumā būtiski pieauga, jo bez ierastajiem pienākumiem klientiem papildus tika sniegta un skaidrota aktuālā informācija par valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli, pieņemtajiem noteikumiem, ierobežojumiem, palīdzības saņemšanas iespējām, kā arī par sekām noteikumu neievērošanas gadījumā.

Izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā ļoti nozīmīga bija sociālo darbinieku un mentoru loma, sniedzot informatīvu un praktisku palīdzību klientiem, kuri cieš no postraumatiskā sindroma, tādejādi mazinot personu trauksmi un palīdzot rast risinājumus sociāli izolētiem, bez sociālā atbalsta esošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir grūtības izprast esošo situāciju un atbilstoši reaģēt gan savas atšķirīgās kultūrvēsturiskās izcelsmes un izglītības līmeņa, gan valodas barjeras dēļ.

Ar sniegto pakalpojumu var iepazīties biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sagatavotajā Starpposma ziņojumā. Starpposma ziņojumā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā, kā arī iekļauta informācija par izaicinājumiem un grūtībām.

No 2016.gada 6.aprīļa līdz 2020.gada 30.jūnijam sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums ir sniegts 965 personām, no tiem 374 personām, kas pārvietotas ES pārvietošanas programmā, un 456 personām, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts:karina.dzene@sif.gov.lv