seniors

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Piektdien, 1. oktobrī, visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā senioru diena. Lai aktualizētu 50+ gadu vecu cilvēku iekļaušanu sabiedriskajās norisēs un darba dzīvē, Sabiedrības integrācijas fonds aicina uz plašu ekspertu diskusiju par to, cik lielā mērā aizspriedumi pret cilvēka vecumu izslēdz no darba tirgus darbspējīgus cilvēkus, kā pašvērtējums ietekmē spēju iekļauties sabiedrībā un cik atvērta pret senioriem ir Latvijas sabiedrība.  Visi interesenti diskusijas norisei varēs sekot līdzi 1. oktobrī plkst. 11.00–14.00 portālā Tvnet.lv, projekta “Dažādības veicināšana”  un Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapās.

“Šogad Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros vēršamies pret diskrimināciju vecuma dēļ jeb eidžismu. Ar daudzveidīgām aktivitātēm esam skaidrojuši, ko zaudējam, neizmantojot 50+ vecuma grupas iedzīvotāju potenciālu darba tirgū un ikdienas dzīvē. Kāpēc ir svarīgi vairot izpratni par vecuma diskrimināciju? Eiropas un Latvijas sabiedrība strauji noveco, aplēses liecina, ka jau pēc 10–15 gadiem Eiropā būs vairāk senioru nekā jauniešu. Tā ir realitāte, ar ko ir jārēķinās un kam jābūt gataviem. Ar šo diskusiju sniegsim koncentrētu kopsavilkumu par gada galvenajām atziņām un novērojumiem, ekspertiem padziļināti analizējot tās jomas, kurās Latvijā biežāk sastopami vecuma diskriminācijas radītie izaicinājumi,” saka Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Diskusija tiks organizēta trīs tematiskajos blokos: bizness jeb darba vide, privātā dzīve un sabiedrība.

Par izaicinājumiem darba vidē – aktuālo situāciju ar vecuma diskrimināciju darba tirgū, 50+ darbinieku neizmantoto potenciālu, pašu darbinieku gatavību pielāgoties tirgus izmaiņām un apzināties savu vērtību, kā arī labās prakses piemēriem un darba devēju ieguvumiem – runās Stratēģiskās cilvēkresursu un komunikāciju vadības konsultāciju uzņēmuma ERDA Group biznesa partnere Pārsla Baško, Rimi Baltic personālvadības direktors Mečislavs Maculevičs, Bite Latvija klimata kontroles attīstības projektu vadītāja Laura Pļavniece un Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Par sociālās un fiziskās aktivitātes ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti, motivācijas avotiem aktīvai ikdienai, vecuma slieksni kā šķērsli, ko cilvēki sev rada paši, kā arī ģimenes un līdzcilvēku iespējām atbalstīt un iedvesmot seniorus diskutēs psiholoģe, emocionālās labsajūtas eksperte Iveta Aunīte, geriatrs Prof. Jānis Zaļkalns un finanšu speciāliste Ilze Jurkāne.

Savukārt Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, kultūrpētnieks, kampaņas “Atvērtība ir vērtība” eksperts un arī diskusijas moderators Deniss Hanovs, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieks Reinis Lasmanis un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa pārrunās sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus aktuālo aptauju un pētījumu rezultātu kontekstā, testa “Uzmini vecumu” rezultātus, neapzināto vecuma diskrimināciju, Covid-19 globālās pandēmijas radītos izaicinājumus, piemēram, senioru vientulības risku, kā arī pastāvošo integrācijas barjeru cēloņus un iespējas šīs barjeras mazināt.

Vecuma diskriminācijas problēmas tiks aktualizētas arī Sporta 2 kvartālā ar vides objektu “Vecuma slieksnis” – grafiti zīmējumu, kas simboliski uzsvērs, ka, sasniedzot noteiktu gadu skaitli, nekas nemainās, jo svarīga ir paša cilvēka vērtība, aktivitāte un darbi. Ir svarīgi neapstāties, apgūt jaunas lietas, nodoties hobijiem, mācīties un būt atvērtiem jaunajam. Linstow Baltic attīstītais Sporta 2 kvartāls ir vieta, kas ar kultūras, mākslas un izklaides projektu palīdzību ikdienā ļauj veidot Latvijas sabiedrību iekļaujošāku, dažādāku, atvērtāku un radošāku, palīdzot pārraut dažādas stereotipos balstītas robežas, tostarp priekšstatus par to, kas kurā vecumā būtu vai nebūtu jādara.

Vidējais dzīves ilgums visā pasaulē pakāpeniski pieaug, un tas ļauj cilvēkiem ilgāk izbaudīt dzīvi. Tomēr pilnvērtīga dzīves baudīšana iespējama vien tad, ja ģimene un pārējā sabiedrība ļauj justies kā pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, un arī pats esi gatavs nezaudēt aktivitāti. Sekmīga dažādu aizspriedumu un stereotipu plaisas mazināšana starp 50+ un pārējām vecuma grupām var sniegt pievienoto vērtību daudzās jomās, piemēram, aizpildīt trūkstošās darbaspēka pozīcijas, sabalansēt ģimenes ikdienu un veicināt paaudžu pieredzes apmaiņu. Tāpēc Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros iedrošina cilvēkus vecuma grupā virs 50 gadiem turpināt attīstīt savas prasmes darba jomā un būt sociāli aktīvai sabiedrības daļai.

Aktuālo informāciju par kampaņas norisēm un iespējām tajās iesaistīties meklējiet interneta vietnē www.atvertiba.lv un Facebook lapā @dazadibasveicinasana.

Kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.