Jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

"Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti mazākumtautību un latviešu izglītības iestāžu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, kā arī sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā, piemēram, mazākumtautību izcelsmes zināmu personību devuma Latvijai apzināšana, debašu forumi, latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas tematiskas nometnes, ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti, arhīvu materiālu izpēte, kopīga videostāstu vai fotostāstu, iestudējumu, prezentāciju veidošana, interaktīvas spēles, izzinošas viktorīnas.

Programmā pieejamais finansējums ir 31 303 EUR, un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 5 200 EUR. Projekta īstenošanas vieta ir Latvija.

Ņemot vērā iespējamos Covid-19 izplatības ierobežojumus aktivitāšu realizācijas laikā, kā arī domājot par projektu dalībnieku drošību, projektu pieteicēji tiek aicināti paredzēt, ka pasākumi var notikt attālināti.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 29.marta plkst. 12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:

elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi:sadarbiba@sif.gov.lv;personīgi (līdz plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresisadarbiba@sif.gov.lv.

Lai saņemtu ekspertu konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu, jautājumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresikonkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" nolikums (informācijai)

1.pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

3.pielikums: Līguma projekts (informācijai)

Metodiskie norādījumu projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (informācijai)

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

“Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti mazākumtautību un latviešu izglītības iestāžu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, kā arī sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā, piemēram, mazākumtautību izcelsmes zināmu personību devuma Latvijai apzināšana, debašu forumi, latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas tematiskas nometnes, ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti, arhīvu materiālu izpēte, kopīga videostāstu vai fotostāstu, iestudējumu, prezentāciju veidošana, interaktīvas spēles, izzinošas viktorīnas.

Programmā pieejamais finansējums ir 31 303 EUR, un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 5 200  EUR. Projekta īstenošanas vieta ir Latvija.

Ņemot vērā iespējamos Covid-19 izplatības ierobežojumus aktivitāšu realizācijas laikā, kā arī domājot par projektu dalībnieku drošību, projektu pieteicēji tiek aicināti paredzēt, ka pasākumi var notikt attālināti.