Dažādības veicināšana Jaunumi
Foto avots: Pexels.com

 

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Vēlamies Jums pastāstīt, kā mums ir gājis 2019. gadā, īstenojot projektu "Dažādības veicināšana". Ir aizritējuši 3 gadi, kopš soli pa solim iepazīstinām sabiedrību ar diskriminācijas riskam pakļauto cilvēku grupām, viņu reālo situāciju un ikdienas izaicinājumiem, esam pievērsuši uzmanību nediskriminācijas un tolerances principiem, izcēluši tos darba devējus, kas savā darba ikdienā panāk dažādību darbinieku pulkā, iekļaujošas darba vides veidošanā un savstarpējā saziņā.

KAS PAVEIKTS 2019. GADĀ?

2018. gadā visā Latvijā ir uzsākta un 2019.gadā turpināta motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām sniegšana. Ar dažādu ekspertu (sociālie darbinieki, psihologi, juristi u.c.) palīdzību esam snieguši atbalstu nepilniem 1000 cilvēkiem no sociāli mazaizsargātajām grupām. Esam palīdzējuši 328 cilvēkiem apgūt jaunas dzīves prasmes un iemaņas, uzsākt darba meklējumus, atrast darbu. 2019.gada otrajā pusē noslēgti 9 jauni līgumi, lai pasākumi motivācijas celšanai varētu tikt turpināti visā Latvijā.

2019. gada vasarā un rudenī notika darbs pie vidussposma izvērtējuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām Pētnieki turpina darbu pie vidusposma izvērtējuma gala ziņojuma izstrādes.

Sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Šie speciālisti ir bijuši kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji vairāk kā 140 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Izstrādāts ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu 18 mēnešu laikā (no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 30. novembrim). Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 53 dāvanas - bērniem no patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" un arī ārpus tā.

2019. gadā mācībās Skatu Punkti esam paaugstinājuši izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem vairāk kā 20skatu-punkti0 pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem. Kopumā jau vairāk kā 400 dažādu līmeņu speciālisti ir guvuši zināšanas un izpratni par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem. Skatu punktu mācības pieejamas ikvienam darba devējam, nākošā gada mācību plāns pieejamas vietnē www.skatupunkti.lv

Ir turpināta kustība "Dažādībā ir spēks", lai veicinātu toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā. Otrajā tās darbības gadā kustībā "Dažādībā ir spēks" dalībnieku skaits divkāršojies, pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši jau 31 darba devējs, tādējādi apliecinot, ka dažādība ir bagātība un jauna iespēja mums visiem kopā.

kiploks2

Gada nogalē tika izteikta atzinība tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus, atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi. Atzinību guva SIA SCHWENK, AS Draugiem Group; SIA Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža; Sociālās integrācijas valsts aģentūra; SIA Paulig Coffee Latvia.

Atzinīgus vārdus par kustību "Dažādībā ir spēks" teica arī Valsts prezidents Egils Levits: „Esmu pateicīgs katram no 31 balvas dalībniekiem – katram uzņēmumam, organizācijai, iestādei, kas ir pieteikušies šai balvai un iespējai uzklausīt zinošu padomu par to, kā gluži praktiski savā darba ikdienā panākt dažādību darbinieku pulkā, iekļaujošas darba vides veidošanā un savstarpējā saziņā."

2019. gada nogalē kustības "Dažādībā ir spēks" dalībnieki saņēma individuālus atzinumus ar ekspertu vērtējumiem un ieteikumiem, kā arī tika noorganizētas bezmaksas konsultācijas/apmācības par to, kā uzsākt vai uzlabot dažādības vadību savā organizācijā. Lai radītu interesi un motivāciju citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai, ir izveidota platforma www.dazadiba.lv

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzīgas attieksmes jautājumiem, 2019. gadā tika uzsākta informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" otrais tematiskais gads. 2019.gads tiek veltīts cilvēkiem ar dažādu etnisko izcelsmi un piederību.

atvertiba-plakats

2019.gadā tika īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešu, darba devēju un dažādām Latvijas iedzīvotāju auditorijām. Tika organizēti «Atvērtība ir vērtība» radošās darbnīcas sadarbībā ar Kim?, diskusijas un debašu sesijas jauniešiem (debatēs piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu no Latvijas reģionu skolām), snieguši iedvesmas lekcijas par nākotnes darba ņēmējiem un iekļaujošu darba vidi dažādos pasākumos, t.sk. Latvijas lielākajā personāla konferencē #HRnedēļaLatvija. Kampaņas ietvaros radīta unikāla stāvizrāde "Rasisma robežas" ar spēles elementiem, kas izaicināja sabiedrības stereotipus un viedokli par etnisko dažādību. Kampaņas ietvaros sagatavotas 87 publikācijas. Facebook #dažādības veicināšana esam sasnieguši 865 Like/936 Follow. Ar cilvēkstāstiem un darba devēju labās prakses piemēriem papildināts Youtube kanāls un interneta vietne atvertiba.lv

Kampaņas ietvaros tika veikta sabiedriskās domas aptauja "Latvijas iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā (2019)". "Cilvēki ar lielu piesardzību izturas gan pret citu tautību cilvēkiem," komentē SKDS pētnieks Arnis Kaktiņš. Tāpat tika apkopotas nozīmīgākās atziņas un jaunākie statistikas dati par Latvijas iedzīvotāju attieksmi par etniskajām attiecībām Latvijā un citur "Latvijas sabiedrības etniskais sastāvs: termini un dati".

KO DARĪSIM 2020.gadā?

Lai turpinātu iesākto, kustības "Dažādībā ir spēks" ietvaros arī 2020. gadā aicināsim darba devējus pievienoties kustībai un veikt pašnovērtējumu www.dazadiba.lv, lai ne tikai pretendētu uz atzinību un apbalvojumu, bet arī saņemtu ekspertu vērtējumu, ieteikumus un komentārus par darbībām, kuras veicot, tās palīdzēs darba devējam pilnveidot savu sniegumu. Plānots turpināt mācības "Skatu punkti: CIEŅA" un Skatu punkti: IEGUVUMI", lai darba devējiem un to darbiniekiem palielinātu izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem, kā arī lai attīstītu prasmi izturēties bez aizspriedumiem pret citādo. Plānots apmācīt vēl vismaz 200 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus.

atvertiba-zils

2020. gadā plānojam turpināt īstenot mērķtiecīgas sabiedrības informēšanas aktivitātes, pievēršot uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumiem. Lai sekotu līdzi kampaņas "Atvērtība ir vērtība" notikumiem, ziņām un materiāliem, iespējai piedalīties un būt klātesošam/ai pasākumos, aicinām pieteikties uz kampaņas ziņu lapāmatvertiba@dazadiba.lv. Kā arī aicinām sekot līdzi atvertiba.lv un sociālo tiklu vidē www.facebook.com/dazadibasveicinasana/

Pēc izvērtējuma par motivācijas programmas ietekmes uz mērķa grupas situāciju saņemšanas plānojam veikt iepirkumu, lai nodrošinātu motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām līdz 2022.gada nogalei. Tiks turpināts nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Izsakām pateicību mūsu pakalpojumu sniedzējiem un viņu komandām:
• biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
• biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento"
• biedrību "Izglītības iniciatīvu centrs"
• biedrību "VERTE"
• mācību centrs "FIBRA"
• biedrība "MINI SD"
• biedrība "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne""
• Deep White
• Story Hub
• SIA "SAFEGE BALTIJA"
• nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
Un paldies projekta "Dažādības veicināšana" komandai (Kristīnei, Karīnai, Normundam, Ilgai, Oskaram, Aijai, Ardim, Ilzei), kas pašaizliedzīgi iegulda milzu darbu, neskaitot stundas, padarot to visu par iespējamu!

Projekta "Dažādības veicināšana" vienība un Co