Attēls no Dažādībā ir spēks pasākuma

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, ņemot vērā darba devēju interesi par kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu, pagarina tā veikšanas termiņu. Aicinām dažādu juridisko formu darba devējus pieteikties anketai līdz šī gada 6. maijam, novērtējot iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principus savā darba vietā: dazadiba.lv/pieteiksanas.

“Dažādībā ir spēks” jau piekto gadu meklē un godina darba devējus, kuri par nozīmīgu uzskata ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā, vienlīdzības un dažādības principu iedzīvināšanā, kā arī drošas un stabilas darba vides veidošanā. Dalība kustībā darba devējiem sniedz iespēju ieviest jaunus, inovatīvus procesus laikā, kad pasaulē valda nestabilitāte, radīt drošības sajūtu darbinieku un sadarbības partneru vidū, kā arī sabiedrības acīs veidot atvērta darba devēja nostāju.

Kustība veicina izpratni par diskrimināciju un dažādības vadību, nodrošinot atbalsta pasākumu kopumu – iespēju aizpildīt elektronisku pašnovērtējuma anketu un uzreiz identificēt iespējamos uzlabojumus, saņemt ekspertu izstrādātu atzinumu, pretendēt uz kādu no apbalvojumiem  un saņemt dažādības vadības apmācības.

Kopš 2018. gada “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu veikuši gandrīz jau 100 darba devēji, kas pārstāv valsts pārvaldi, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumus. 2018. gadā kustībai pievienojās un pašvērtējumu veica 17 darba devēji, 2019. gadā — 31, 2020. gadā – 36 un 2021. gadā – jau 41 darba devējs.

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.