Dažādības veicināšana Jaunumi
Ilustratīvs attēls

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Visā Latvijā noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā motivācijas un atbalsta programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem,  iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. 2022.gadā no janvāra līdz novembrim, motivācijas programmas noslēdzošajā periodā, 380 no 601 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizspriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem ir raksturīgs zems informētības līmenis par savām tiesībām un pienākumiem, īpaši darba tiesību jomā. Šīs grupas pārstāvji ir neaktīvi savu tiesību izmantošanā, un viņiem ir neticība savām spējām uzlabot dzīves līmeni. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar sociālās atstumtības pakļauto risku grupu iekļaušanu, kopš 2018.gada tikusi īstenota no dažādos Latvijas reģionos īpaša Motivācijas programma, nodrošinot atbalsta pakalpojumus - sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml. pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Piecu gadu laikā esam palīdzējuši vairāk nekā 3200 iedzīvotāju centieniem atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Piemēram, kāda daudzbērnu mamma lauku reģionā pēc vairākkārtējiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem atgriezās darba tirgū un nav vairs atkarīga no sociālās un humānās palīdzības. Tikmēr kāda dalībniece pēc vairāku gadu garumā ciestas vardarbības spēja atrast sevī spēku pārtraukt vardarbīgas attiecības, lai pasargātu sevi un savus bērnus no varmākas un lai meklētu risinājumus, kā mainīt savu dzīvi uz labu.

“Dalība Motivācijas programmā vairākiem dalībniekiem bija iespēja izkļūt no ikdienas rutīnas un paplašināt savu komforta zonu. Programmas laikā iegūtās zināšanas un pieredze ļāva dalībniekiem paskatīties uz savu dzīvi no malas un izvirzīt jaunus mērķus, par ko pirms tam pat nespēja sapņot. Vairāki programmas dalībnieki apsver iespēju savu hobiju pārvērst par peļņas avotu un plašākam klientu lokam sākt piedāvāt konditorejas izstrādājumus un rokdarbus. Tāpat programmas ietvaros daudz tika diskutēts par sociāli politiskām izmaiņām pasaulē un to, kādas sekas tās atstās uz  ik vienu no mums,” stāsta reģionālā koordinatore Sandra Našeniece.

Motivācijas programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ tika īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros laika posmā no 2018.-2022.gadam. Piecu gadu periodā atbalsts sniegts 3240 cilvēkiem un vairāk kā 50% gadījumos cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts SIF īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.