Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Latvijas Darba devēju konfederācija un Sabiedrības integrācijas fonds informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros aicina darba devējus un citus interesentus uz divām Dr. Agneses Cimdiņas tiešsaistes lekcijām par dažādības vadību.

Dažādība nav statistika par to, cik dažādu tautību cilvēki vai cik sievietes strādā uzņēmumā. Dažādība ir atšķirību sastāvs. Dažādība ietver tādas dimensijas kā, piemēram, vecums, dzimums, invaliditāte vai funkcionēšanas pakāpe, etniskā piederība, skats uz dzīvi, kultūras fons, šķira, dzimuma identitāte, seksuālā orientācija, atšķirības izglītībā, pieredzē, prasmēs, interesēs, ģimenes situācijā. Dažādībai ir daudz dimensiju. Pēdējos gados arvien vairāk tiek uzsvērts, ka dažādība organizācijās ir būtiska, bet netiek runāts par to, ko organizācijas zaudē un ar kādiem riskiem saskaras bez dažādības kompetences un dažādības vadības.

Piedāvājam divu nodarbību ciklu, lai dziļāk ielūkotos dažādības būtībā, izpausmēs, priekšrocībās un izaicinājumos, kā arī dažādības vadības praksē.

Pirmajā nodarbībā, 20. maijā plkst. 13.00, uzmanība tiks vērsta uz tādiem jautājumiem kā:

  • Kas tad īsti ir dažādība, dažādības kompetence, dažādības briedums, dažādības vadība un dažādības vadītājs?
  • Kāpēc vecums ir būtiska dažādības vadības dimensija?
  • Kādēļ ir ierasts baidīties no dažādības?
  • Kāds dažādības vadībai ir sakars ar ilgtspēju, inovācijām, konkurētspēju un vienlīdzību?
  • Ieskatoties dažādu organizāciju darbinieku un vadītāju pieredzēs, aplūkosim, kādi ir ieguvumi no dažādības un dažādības vadības, kādus izaicinājumus dažādība ietver un kādus zaudējumus organizācijai var radīt dažādības un dažādības vadības trūkums.

Nodarbību atklāsim ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktores Zaigas Pūces uzrunu un ievadprezentāciju par dažādības vadību uzņēmumos sniegs LDDK eksperte Sintija Siliņa.

Otrajā nodarbībā, 3. jūnijā plkst. 10.00, aplūkos:

  • Kā noteikt dažādības brieduma līmeni organizācijā?
  • Ko darīt ar dažādību, kā to iekļaut un atraisīt? Ar ko sākt, lai dažādību vadītu?
  • Pievērsīsimies konkrētām metodēm un stratēģijām dažādības vadībā un analizēsim to stiprās un vājās puses.

Lekcijas ievadā prezentāciju par atbalstu ilgākam darba mūžam un vecuma vadības politiku sniegs LDDK Korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja Kristīna Veihmane.

Agnese Cimdiņa ir padomniece, sociālantropoloģijas doktore, sertificēta dažādības vadības eksperte un kampaņas "Atvērtība ir vērtība" vēstnese.
Viņa ir specializējusies biznesa antropoloģijā un padziļināti pievērsusies Ziemeļvalstu, Latvijas un Tuvo Austrumu sabiedrībām, pētot uzņēmējdarbību un inovācijas starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, kultūru saskarsmi, dažādības vadību un reģionālo attīstību.

Reģistrācija lekcijām par dažādības vadību pieejama: https://ej.uz/lddk_dazadiba

Pasākumi notiks Zoom platformā, saites uz notikumiem saņemsiet pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas.

Kampaņa “Atvērtība ir vērtība” tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) informatīvā kampaņa “Atvērtība ir vērtība” ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.