Motivācijas programma

 

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada 1.septembrim atbalsts sniegts 595 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem visā Latvijā, no kuriem 345 jeb vairāk nekā pusei atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

"Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu vai vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzīgu un diskrimināciju, ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas, ko mēs arī nodrošinām. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādā ar cilvēku rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, kā arī vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

“Šobrīd mēs dzīvojam situācijā, kad daudziem ir neskaidrība un bažas par savu turpmāko, jo COVID 19 pandēmija ir atstājusi savu ietekmi uz ikdienu. Īpaši tas attiecas uz diskriminācijai pakļautām personām. Tāpēc jebkurš atbalsts, kuru iespējams saņemt, ļauj mazliet citādāk uztvert dažādas dzīves situācijas, atrisināt problēmas, celt savu pašapziņu, pat mainīt savu dzīvi,” atzīst Dienvidlatgales reģiona koordinatore Iveta Tiltiņa.  

Eksperti norāda, ka sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam visvairāk pakļautas personas dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes. 

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst psihologs, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimenei, gan atbalstot vecākus  bērnu audzināšanā, t.sk. apgūstot izglītību un ārpusklases nodarbības attālināti.

Vairāk nekā pusei projekta dalībnieku veiksmīgi ir  izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā, kā arī ļoti daudzos gadījumos sasniegt pozitīvas pārmaiņas, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Piemēram, pateicoties jurista atbalstam, tika pagarināts dienas centra darba laiks, lai māmiņa var pēc darba izņemt savu bērniņu ar īpašām vajadzībām. Pēc psiholoģiskās palīdzības sniegšanas senioram tika radīta pārliecība par sevi un drosmi kaut ko mainīt savā ierastajā dzīves un darba vidē. Ar jurista atbalstu tika sakārtotas mantojuma, īpašumu un uzturlīdzekļu piedzīšanas lietas, kas gadiem nebija risinātas. Uzlabojās attiecības ar tuvajiem cilvēkiem, un radās izpratne par iespējām sevi izglītot un pieņemt esošo situāciju. Tās ir būtiskas un pozitīvas pārmaiņas dalībnieku un viņu tuvinieku dzīvēs, – jauni draugi un paziņas tuvākajā apkārtnē, radīta motivācija darīt un meklēt jaunas iespējas, kā arī kopumā vecināta labāka izpratne par savām tiesībām, iestājoties pret atšķirīgu attieksmi.

Kopš 2018.gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros jau vairāk nekā 2000 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

Zane Jēkabsone

sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv